VS voor initiatief in M-Oosten

De Verenigde Staten stonden op het punt hun afstandelijke houding in het Israëlisch-Palestijnse conflict op te geven en een belangrijk vredesinitiatief te lanceren, toen vermeende moslimterroristen op 11 september hun aanslagen in New York en Washington pleegden. Dat melden de New York Times en de Washington Post vandaag.

Het initiatief, dat steun voor een Palestijnse staat omvatte, werd onder invloed van de aanslagen opgeschort. Volgens de zegslieden van de twee kranten is het echter niet van de baan. President George Bush, die vorige week de Israëlische premier Sharon al dwong tot herbevestiging van een bestand met de Palestijnen, zou een krachtige verklaring in de zin hebben. Het tijdstip daarvan staat echter nog niet vast.

Een Amerikaanse interventie in het Israëlisch-Palestijnse conflict zou worden toegejuicht door Arabische leiders, die volgens de bronnen overigens ook nauw betrokken waren bij het opstellen van het plan. Zij kunnen dan makkelijker deelnemen aan de Amerikaanse coalitie tegen het terrorisme van Osama bin Laden en de zijnen, die worden beschouwd als hoofdverdachten van de aanslagen in de VS. De Arabische publieke opinie brandmerkt het Israëlische optreden tegen de Palestijnse intifada immers in de eerste plaats als terrorisme en keert zich steeds meer tegen eventuele aanvallen op moslims.

Beoogd was dat minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell het plan bekend zou maken in een toespraak tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in de laatste week van september. Die bijeenkomst werd wegens de aanslagen echter grotendeels geannuleerd. Ook was er een ontmoeting in de maak tussen president Bush en de Palestijnse leider Yasser Arafat in de marge van de VN-zitting. Volgens de zegslieden was premier Sharon niet enthousiast over het Amerikaanse plan.

regeling: pagina 4