`VN dringt ons land gevaarlijk diep binnen'

De SGP legt de kritiek van de Verenigde Naties op vrouwendiscriminatie naast zich neer. De Verenigde Naties begrijpen Nederland niet, meent de SGP-voorzitter.

Het wordt steeds moeilijker om het de buitenwereld uit te leggen, beseft SGP-voorzitter W. Kolijn. Maar dat de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) geen vrouwen als gewoon lid toelaat, is ,,naar de richtlijnen van de bijbel'', aldus Kolijn.

De Verenigde Naties tikte gisteren de Nederlandse regering op de vingers dat ze de discriminatie toelaat. Staatssecretaris Verstand (Emancipatie) liet weten echter niets voor een verbod te voelen omdat deze snel zou neerkomen op een verbod van de SGP zelf.

,,De VN weten niet waarover ze het hebben'', meent Kolijn. ,,Ze kennen de Nederlandse cultuur niet en zien het verhaal niet in zijn context. Het is dan ook gevaarlijk dat zo'n lichaam zo diep kan indringen in de gang van zaken in de afzonderlijke lidstaten.''

De SGP weet zich gesteund door een eerdere beslissing van het Openbaar Ministerie in Den Haag, augustus 1994, om niet tot vervolging van de partij over te gaan wegens discriminatie.

Mevrouw Y. Franssen die lid wilde worden maar was geweigerd om haar vrouw-zijn, had een klacht ingediend. Maar volgens het OM zet de partij niet ,,ongemotiveerd''en ,,moedwillig'' aan tot discriminatie. Bovendien stond het verenigingsleven van het SGP buiten het bereik van de strafbepalingen omdat het gaat om de ,,eigen identiteit''.

Laat het oordeel van de VN toch weer niet zien dat een verbod aan vrouwen om lid te worden van een politieke partij, onmogelijk valt uit te leggen?

Kolijn: ,, Het wordt steeds moeilijker. Mensen hebben steeds minder kennis van de bijbel. Zonder die kennis begrijp je onze standpunten niet, of je er nu voor of tegen bent. We hebben heel wat stemmen verloren nadat we in 1997 besloten geen vrouwen gewoon lid te maken. Maar we hebben er ook stemmen bij gekregen van mensen die het juist waarderen dat we ons aan de richtlijnen van de bijbel houden. Daaronder waren ook veel jongeren. Van vergrijzing is bij de SGP geen sprake. Dus zolang we in Nederland vrijheid van godsdienst en vereniging hebben, kunnen we blijven bestaan.''

Tot 1997 konden vrouwen statutair gewoon lid worden van SGP. Waarom is dat toen veranderd?

,,Voorheen was het vanzelfsprekend dat er geen vrouwen lid werden van de SGP. Maar eind jaren tachtig zijn er enkelen op slinkse wegen de partij binnengekomen om zo de boel te forceren, zoals mevrouw Grabijn-Van Putten.

Toen bleek dat het kennelijk niet meer zo vanzelfsprekend was dat vrouwen geen lid mochten zijn. Wij hebben dit op een waardige manier opgelost door onze statuten te veranderen.''

Wat vindt u ervan dat de VN de SGP beschuldigen van vrouwendiscriminatie?

,,Het is gevaarlijk dat zo'n lichaam, met zo'n grove kam, op zo'n afstand dit kan zeggen. Het is een aantasting van onze vrijheid van godsdienst. Dit kan de Nederlandse regering veel beter beoordelen. Zij kent de Nederlandse omstandigheden en culturen.''

Uw partij wordt tegenwoordig in de pers wel vergeleken met de Taliban. Terecht?

,,Dat is geweldig pijnlijk. De SGP is in het verleden wel eens als `fundamentalistisch' omschreven, maar niet op de manier waarop dat nu gebeurt in de media.

Om mensen te laten zien dat de SGP niet alleen de democratie accepteert, maar zelfs daarin deelneemt staan wij open voor een gesprek. Ik vlucht niet met de woorden `geen commentaar', maar probeer via publieke optredens en gesprekken met journalisten onze overtuiging steeds weer uit te leggen.''

    • Mariska de Haas