Verdachte Clickfonds wil andere rechter

Een van de hoofdverdachten in de beursfraudezaak, effectenhandelaar E. Swaab, gaat de `Clickfondskamer' van de Amsterdamse rechtbank wraken. Zijn zaak zou volgende maand behandeld worden.

Swaab wil dat de rechters worden vervangen omdat ze reeds enkele medeverdachten hebben veroordeeld. Daardoor zouden ze zijn zaak niet meer onbevangen kunnen bekijken.

De wrakingszaak komt morgen aan de orde, zo heeft een woordvoerder van de rechtbank bevestigd. De Clickfondskamer is speciaal samengesteld om de beursfraude-affaire af te handelen. De zaak-Swaab is een van de twee hoofdlijnen in dit geruchtmakende onderzoek.

In de andere tak, die vooral draait om het gebruik van coderekeningen, is justitie tot nu toe weinig succesvol geweest. Zo werden drie verdachten vrijgesproken en werd het OM in een andere zaak niet-ontvankelijk verklaard. Twee hoofdverdachten moeten nog voorkomen.

Swaab is de derde hoofdverdachte wiens zaak nog moet dienen. Justitie wil daar in november mee beginnen. Dit feitencomplex staat los van de coderekeningen. Het OM ziet Swaab als spil in een netwerk van personen uit de financiële wereld. Hij zou deze mensen hebben omgekocht in ruil voor informatie waardoor hij gunstige effectentransacties kon doen. Eerder werden vier personen uit het `Swaab-netwerk' door de Clickfondskamer veroordeeld. Zij zijn in beroep gegaan.

Justitie stuitte in 1997 bij toeval op de effectenhandelaar, maar had destijds geen goed beeld van zijn handel en wandel. Daardoor kon Swaab, die naast de Nederlandse ook de Zwitserse nationaliteit heeft, ontkomen naar Zwitserland. Dat land levert geen eigen staatsburgers uit. Hij staat sinds 1998 internationaal gesignaleerd en kan dus niet reizen. Swaab heeft altijd een verklaring willen afleggen op voorwaarde dat het opsporingsbevel tegen hem definitief van tafel ging. Dit voorjaar liet hij die eis vallen. Begin april kreeg hij een vrijgeleide en is hij uitgebreid verhoord in Amsterdam. Daarna is het opsporingsbevel weer van kracht geworden. Swaab zal morgen bij de behandeling van zijn wrakingsverzoek dan ook niet aanwezig zijn.

    • Joost Oranje