Stadsdebatten over positie moslims

Minister R. van Boxtel (grote stedenbeleid) wil de komende maanden op grote schaal stadsdebatten organiseren over de positie van moslims en hun geloofsbeleving in Nederland. Die debatten vinden plaats in de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht) en in minstens één stad in elke provincie in het land. Bij die gesprekken zullen zo veel mogelijk leden van het kabinet direct betrokken zijn.

De organisatie van die stadsdebatten is de uitkomst van een gesprek, gisteren op Van Boxtels ministerie, met vertegenwoordigers van 25 organisaties van etnische minderheden in Nederland. Dat gesprek volgt na incidenten rond moskeeën en scholen sinds 11 september, de dag van de aanslagen in de Verenigde Staten. De stadsgesprekken zijn vooral bedoeld om bij de autochtone bevolking meer begrip te kweken voor de manier waarop de Nederlandse moslimbevolking haar geloof beleeft, aldus de woordvoerder van Van Boxtel.

De minister wil ook in gesprek gaan met de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) over de zijns insziens soms suggestieve berichtgeving als over gewelddadige acties uit moslimhoek geschreven wordt.

Woordvoerster Irene Konings van de NVJ zegt een debat met de minister niet uit de weg te gaan. ,,Maar de NVJ bemoeit zich niet met de manier waarop media met hun berichtgeving omgaan. Daar willen we ook geen overheidsbemoeienis mee.''