Sociale Zaken: groei economie neemt sneller af

De economische groei neemt nog sneller af dan tot nu toe verwacht. In plaats van een jaarlijkse groei van 2 procent voor dit en volgend jaar houdt minister Vermeend (Sociale Zaken) inmiddels rekening met een groei van 1,7 procent in 2001 en 1,1 procent in 2002.

Dat blijkt uit een vertrouwelijke notitie die Vermeend gisteren aan de werkgeversverenigingen en de vakbonden heeft gestuurd ter voorbereiding op een overleg over loonmatiging dat vandaag aan het begin van de middag plaatsvond.

Volgens Vermeend loopt ook de werkloosheid als gevolg van de slechtere verwachtingen harder op dan twee weken geleden, op prinsjesdag, nog werd verwacht.Voor 2002 gaat hij nu uit van 70.000 extra werklozen, terwijl het Centraal Planbureau (CPB) een stijging van 40.000 voorzag. In de notitie presenteert Vermeend nog enkele ongunstigere modellen. Daarbij staan groeicijfers van 1 procent (2001) en 0,5 procent (2002) centraal.

Voor Vermeend zijn de cijfers aanleiding om met nog meer kracht te pleiten voor loonmatiging, vooral ook omdat de werkgelegenheid minder hard toeneemt en de verhouding tussen werkenden en niet-werkenden in Nederland scheef wordt getrokken.

Vermeend heeft de groeiberekeningen op eigen houtje opgesteld, zo blijkt. Het gaat volgens ingewijden om ,,een tentatieve actualisering'' van de cijfers uit de Miljoenennota 2002, en staan die ,,los van eventuele nieuwe berekeningen waar het CPB naar aanleiding van de aanslagen in de Verenigde Staten mee komt''.

Noch het ministerie van Financiën (binnen het kabinet verantwoordelijk voor dergelijke berekeningen), noch het CPB onderschrijft de cijfers van Sociale Zaken. Mocht het CPB in de veranderde economische situatie aanleiding zien voor nieuwe berekeningen, dan zijn die niet voor eind oktober te verwachten.

De voorzitters van de vakbonden en de werkgeversverenigingen spraken vanmiddag in Den Haag al informeel over het zogenoemde Najaarsoverleg dat gepland staat voor 8 november. Werkgeversvereniging VNO-NCW onderschrijft de wens van loonmatiging en verwijst naar de verslechterde concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven. De vakbonden hebben laten weten loonmatiging af te wijzen en vast te houden aan een looneis van 4 procent, wegens de hoge inflatie.

loonmatiging: pagina 18