`Pedagogische tik verbieden'

Er moet een wettelijk verbod komen op fysiek geweld in gezinnen. Dat vindt G. van Harten, hoofd van het Advies- en meldpunt kindermishandeling Gelderland. Hij wil daar bij de Tweede Kamer op aandringen. ,,In Nederland is de zogenaamde pedagogische tik heel normaal, maar wij vinden dat al het geweld tegen kinderen verboden moet worden'', zegt Van Harten in een vraaggesprek met Zorg + Welzijn.