Ongezien signeren wordt Kamminga niet fataal

De Gelderse commissaris van de koningin Kamminga heeft `onzorgvuldig' gehandeld door een ongedekte borgstelling te tekenen. Maar omdat de provincie geen financiële schade leed, hoeft hij niet op te stappen.

Het vertrouwen van de Gelderse commissaris van de koningin J. Kamminga in zijn ambtenaren is groot. Op routine tekent hij medio 1999 een document waarmee de provincie zich voor een bedrag van 550.000 gulden garant stelt voor mogelijke financiële verliezen van het Europees Kampioenschap dressuur in Arnhem. Dat de borgstelling niet is gebaseerd op een besluit van Provinciale en Gedeputeerde Staten, ontgaat Kamminga. ,,Ik kan niet alle kleine letterjes lezen'', zal hij later verklaren. De ongedateerde brief wordt nooit teruggevonden in de dossiers van de provincie.

`Onzorgvuldig', luidt het uiteindelijke oordeel van Gedeputeerde Staten, aan de vooravond van het debat morgen in Provinciale Staten over de fraudezaak. Kamminga heeft met het ondertekenen van een niet-gedekte borgstelling weliswaar tegen de regels gehandeld, maar omdat dit geen financiële schade voor de provincie had, wordt hem dit ,,niet ernstig aangerekend''.

Ook de zijdelings betrokken gedeputeerden J. Esmeijer (CDA), J. Boxem en J. de Bondt (VVD) treft wat het college betreft weinig blaam. De schuld voor een reeks van frauduleuze handelingen rond het evenementenbeleid wordt in de schoenen geschoven van de inmiddels afgetreden gedeputeerde W. Scheerder (PvdA), een frauderende ambtenaar, de griffier en huisbankier ABN AMRO.

Het evenementenbeleid in Gelderland krijgt in 1998 vorm. De verkiezingen voor Provinciale Staten hebben aangetoond dat de burgers weinig belangstelling tonen voor het werk van de provincie. Aangemoedigd door het succes van de bedrijvenbeurs Europaterniat 1998 besluit Gelderland zichzelf voortaan via grootschalige evenementen te promoten. Zakenman E. Landman richt speciaal hiervoor het bureau Gelderland Events op, dat bijna alle opdrachten krijgt toegespeeld. De innige samenwerking tussen de provincie en het evenementenbureau mondt uit in een wirwar van ongedekte borgstellingen, vervalste handtekeningen, onrechtmatige besluiten en belangenverstrengeling. Een bij Gelderland Events gedelegeerd ambtenaar, die vindt dat de besluitvorming op het provinciehuis te traag verloopt, vervalst handtekeningen van gedeputeerde Scheerder en commissaris Kamminga onder door hemzelf opgestelde borgstellingen.

,,Iedereen deed maar wat'', bekende gedeputeerde Scheerder tegenover de onderzoekers van Deloitte & Touche. Het accountantskantoor heeft het falen van Gelderse politi en ambtenaren in een voor de provincie vernietigend rapport vastgelegd. Scheerder zelf tekende voor het dieptepunt door ABN AMRO, huisbankier van de provincie, te schrijven dat er een meerjarige overeenkomst met Gelderland Events was afgesloten, terwijl die beslissing nog niet genomen was door Gedeputeerde Staten. Op basis van die brief verstrekte de bank een krediet van 1,3 miljoen gulden aan Gelderland Events. Het college van Gedeputeerde Staten beschouwt de handelwijze van Scheerder, die zelfs vanaf het bureau van Gelderland Events in Oosterbeek met de bank correspondeerde, als ,,een ernstige inbreuk in het vertrouwen dat collegeleden in elkaar moeten stellen''.

GS willen geen verantwoording nemen voor de valsheid in geschrifte van een ambtenaar. ,,Vanaf het moment dat wij deze feiten ontdekten, hebben we gedaan wat we moesten doen'', schrijft het college aan de fracties van Provinciale Staten. De financiële schade, zo hebben GS berekend, bedraagt hooguit 2,8 miljoen gulden, doordat niet alle evenementen waarvoor ongedekte borgstellingen zijn verleend, verlies leden.

En met de imagoschade van wat inmiddels `Geldergate' genoemd wordt, valt het volgens GS wel mee. Op een vraag van de SP of het college de mening deelt dat het aanzien van de provincie zeer ernstig is geschaad, antwoordt het college: ,,Wij zijn ons ervan bewust dat de affaire het aanzien van de provincie geen goed doet.''

    • Martin Steenbeeke