Niet-werkende vrouw is geen luxepaardje 5

Het is duidelijk dat heel weldenkend Nederland teleurgesteld is, niet alleen over het feit dat volgens deze enquête een meerderheid van de vrouwen niet financieel zelfstandig is, maar nog meer over het feit dat deze vrouwen zich daar niet al te druk om maken.

Volgens het artikel gaat het met name om vrouwen tussen de twintig en de dertig jaar die nog geen kinderen hebben, en die ,,het geen punt vinden om te stoppen met werken en afhankelijk te zijn van hun partner''.

Dit is een dermate schokkende conclusie dat onmiddellijk na deze constatering een mevrouw wordt geciteerd die zich daar wel zorgen over maakt.

Ik vind de manier waarop dit gepresenteerd wordt heel merkwaardig. Zou het niet kunnen dat ondanks dertig jaar intensieve propaganda vanuit de heersende politieke orthodoxie voor `individualisering', het grootste deel van de bevolking nog steeds gelooft in het huwelijk, en in de zorg voor elkaar die daarin besloten ligt?

    • J. Huber