Niet-werkende vrouw is geen luxepaardje 2

Niet verwonderlijk dat juist in deze fase van mijn leven 35 jaar, drie kinderen, 10 jaar advocaat mijn oog wordt getrokken naar artikelen over de combinatie moederschap en werken. Soms een zucht van herkenning, soms verontwaardiging, ditmaal oprechte verbazing. Net als staatssecretaris Verstand overigens over het feit dat, als we het onderzoek van Trouw en onderzoeksbureau B & N moeten geloven, meer dan 80 procent van de vrouwen onverschillig staat tegenover het feit dat ruim 60 procent van de vrouwen afhankelijk is van het salaris van hun partner.

Waar hebben we het nu eigenlijk over? Moeten we ons bezighouden met de vraag of en zo ja, waarom ándere vrouwen op de pot van hun man teren? Als mij die vraag gesteld zou worden, zou ik antwoorden dat het mij niets interesseert of andere vrouwen wel of niet werken of hoeveel ze verdienen.

    • Alexa Gratama