Musharraf verwacht val van Talibaan

De Pakistaanse president Pervez Musharraf heeft gisteren het vermoeden uitgesproken dat een aanval van de Verenigde Staten op Afghanistan zal leiden tot de val van de Talibaan.

Vandaag drong hij er bij de Verenigde Staten op aan militaire actie in zijn buurland zo kort mogelijk te houden.

Een concrete aanval op Afghanistan is steeds aannemelijker geworden nu de Talibaan, de islamitische heersers van dat land, zich openlijk niet bereid hebben getoond Bin Laden uit te wijzen.

Zondag lieten de Talibaan weten dat zij wetenschap hebben van de verblijfplaats van de man en de organisatie die de VS hebben aangewezen als de hoofdverantwoordelijken van de aanslagen van vorige maand. Maar uitlevering van Bin Laden en zijn handlangers is ogenschijnlijk geen optie voor de Talibaan. Zij laten Bin Laden vrij te beschikken over zijn eigen lot.

Washington heeft ontkend dat het expliciet uit is op het straffen van de Talibaan. Maar Musharraf, die verschillende pogingen heeft ondernomen de Talibaan op andere gedachten te brengen, vreest dat de definitieve weigering van het Afghaanse regime mee te werken aan de eisen van de VS, uiteindelijk zal resulteren in het einde voor de Talibaan. ,,Het ziet er naar uit dat de Verenigde Staten in actie komen in Afghanistan. Dat hebben we de Talibaan laten weten'', aldus Musharraf. Op de vraag of hij vermoedt dat het einde van het Talibaan-regime daarmee is bezegeld, antwoordde hij bevestigend.

Naar verwachting zal de Britse premier Blair vandaag tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Labour-partij zeggen dat de Talibaan hun kansen hebben verspeeld. Een aanval op Afghanistan die verder reikt dan de schuilplaats van Bin Laden en zijn terreurgroep zou daarmee zeer nabij zijn gekomen, aldus Blair.

De Verenigde Staten hebben ontkend verandering van het bestuur van Afghanistan te beogen, maar zij hebben ook gewaarschuwd dat degenen die terroristen beschermen, aangepakt zullen worden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Powell, suggereerde gisteren dat wanneer de Talibaan de doelstellingen van de VS niet begrijpen het regime ,,binnen de kortste keren'' aan zijn eind zal komen.

Woordvoerder Richard Boucher van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat ,,de val van de Talibaan'' geen doelstelling is van zijn ministerie. Maar, aldus Boucher ,,de Talibaan hebben de belangen van het Afghaanse volk schade toegebracht door buitenlandse terroristen openlijk en vrij hun gang te laten gaan in Afghanistan. De Afghanen verdienen een betere regering.''

De VS hebben gezegd niet uit te zijn op de steun aan ,,één bepaalde oppositiegroep'' in Afghanistan. Maar financiële steun en ,,andere vormen'' van hulp gaan met name naar de Noordelijke Alliantie en overgelopen Talibaan-strijders.

Volgens het bestuur van president Bush zet het met die hulp een beleidsplan van president Clinton voort, die in 1998 opdracht gaf de voorbereidingen van terroristische activiteit door Bin Laden en zijn handlangers te saboteren. Steun aan oppositiegroepen in Afghanistan vindt het daarbij horen.