Meer geld nodig voor nieuw Muziekcentrum

Het nieuwe Muziekcentrum dat in Amsterdam aan de kop van de Oostelijke Handelskade moet verrijzen, valt 12 miljoen gulden duurder uit dan oorspronkelijk was gepland.

De gemeente had vorig jaar ruim 73 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor het muziekpaleis, waar onder meer het BIM-huis en de IJsbreker onderdak krijgen. Maar de aannemer zegt het voor dit bedrag niet te kunnen doen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft tijdens de begrotingsbesprekingen voor volgend jaar gezegd hiervoor geld vrij te willen maken. De gemeenteraad beslist hierover in december.

Als de raad instemt, kan het muziekcentrum, een ontwerp van het Deense architectenbureau Nielsen, Nielsen en Nielsen, begin 2004 klaar zijn.