Hartstochtelijk man

De interkerkelijke activist dr. H.M. de Lange is eind vorige week op 82 jarige leeftijd in Den Haag overleden. Hendrik Martinus (Harry) de Lange, geboren op 2 maart 1919 in Vlaardingen, was econoom en twintig jaar medewerker van het Centraal Planbureau. dat destijds onder leiding van zijn grote inspirator, prof. Jan Tinbergen stond. Ook was hij oprichter en directeur van het Interuniversitaire Instituut Normen en Waarden in de Samenleving dat in de jaren zestig in Rotterdam van de grond kwam.

De Lange, die in 1966 promoveerde op een dissertatie met de titel De gestalte van een verantwoordelijke maatschappij, was in ieder opzicht een hartstochtelijk man, iemand die voor niets of niemand bang was, iemand met een scherpe tong, zowel in zijn oordelen als vooroordelen. Een ander aspect van zijn gedrevenheid voor gerechtigheid was dat hij vrijwel alles wat op zijn weg kwam `waanzinnig interessant' vond. In zijn werk als voorzitter van de NOVIB als ook in zijn kerkelijke activiteiten kwam De Lange's gepassioneerdheid sterk tot uiting. En bovendien ook in een reeks van economische publicaties over rijkdom en armoede, over de verantwoordelijke wereldmaatschappij en over de economie-van-het-genoeg.

Sinds zijn studententijd was De Lange aangesloten bij de Remonstrantse Broederschap, een klein, maar invloedrijk kerkgenootschap. Hij was echter meer dan Remonstrants in die zin dat bij hem de samenwerking van de kerken, zowel internationaal als nationaal heel hoog genoteerd stond.

Intens betrokken was hij bij het Wereldraadprogramma ter bestrijding van racisme (in Zuid-Afrika) en bij de pogingen om grote multinationals ertoe te bewegen hun economische banden met Pretoria stop te zetten. In 1981, toen hij al zestigplusser was, werd hij alsnog benoemd tot hoogleraar in de toegepaste sociale ethiek aan de theologische faculteit in Utrecht. Daar heeft hij vele studenten weten te inspireren. Onder meer door hen, anders dan tot dan toe gebruikelijk was, economisch onderwijs te geven. Zo werd hij een van de peetvaders van de Nederlandse politieke theologie in de jaren tachtig.

    • Frits Groeneveld