Federal-Mogul vraagt surseance

Het Amerikaanse Federal-Mogul, toeleverancier van de auto-industrie, heeft uitstel van betaling aangevraagd in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, naar aanleiding van een reeks rechtszaken over asbestvervuiling. De zaken vloeien voort uit de overname in 1998 van de Britse branchegenoot T&N PLC, die ooit asbesthoudende materialen leverde aan de bouwsector. Zolang het uitstel loopt, kan het concern doordraaien. Federal-Mogul heeft wereldwijd 150 fabrieken en 50.000 werknemers in dienst.