Economen lopen vaak achter de feiten aan

Economen hebben net als analisten last van een conjuncturele dip in hun geloofwaardigheid. De meesten hebben de economische neergang niet zien aankomen en toen die onvermijdelijk werd, voorspelden ze een korte, V-vormige inzinking. De gebeurtenissen van 11 september hebben velen ertoe gebracht hun voorspellingen neerwaarts bij te stellen, maar de meesten zien de Amerikaanse economie volgend jaar weer opleven. Hoe realistisch is dat?

De economische onzekerheid is eenvoudigweg te groot om precies te kunnen zijn. Sommige `toonaangevende indicatoren' verliezen hun geldigheid. De VS moeten nog steeds de erfenis van de zeepbeleconomie verwerken.

Voordat het herstel kan inzetten, moet de overtollige capaciteit zijn verdwenen. Dat proces is al aan de gang, maar niemand kan voorspellen wanneer het afgerond is. Bovendien zit de privésector in de VS opgezadeld met biljoenen aan schulden. Iedereen die een snel herstel voorspelt moet bedenken dat eerdere `Grote Depressies' in de VS zich allebei ook voordeden na periodes van speculatieve overbesteding.

In feite kan 11 september het herstel ook naderbij gebracht hebben in plaats van vertraagd. De vertrouwensschok dwingt bedrijven tot meer realisme. De capaciteitsvermindering, om te beginnen in de luchtvaartindustrie, wordt erdoor versneld.

Andere sectoren zullen dat voorbeeld volgen. Verder nemen de overheidsuitgaven toe en zal het monetair beleid nog flexibeler worden. Helaas is er geen datum te noemen voor het herstel. Er zijn nog geen voortekenen te bespeuren. Integendeel, de kredietvoorwaarden worden strenger. Maar economen die blijven vasthouden aan het beeld van een V-vormige inzinking halen uiteraard ooit hun gelijk.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld

    • Edward Chancellor