Bladeren

L'Intelligent Jeune Afrique

De financiering van terrorisme is een fluitje van een cent, betoogt L'Intelligent Jeune Afrique bij monde van de Franse onderzoeksrechter Éric Alphen. Het kost vijf minuten om een miljoen francs te deponeren op een bankrekening in Nederland, vijf minuten om het bedrag over te maken naar een Britse rekening, en nog eens vijf minuten om het op een Zwitserse rekening te zetten. En het hoeft echt niet perse zwart geld te zijn, zo doet het blad nog een duit in het zakje. Een terreurorganisatie zou nooit kunnen bestaan zonder geld uit onverdachte bron, dat betaald wordt als een soort belasting voor `de goede zaak'.

Die Zeit

Amerika is blind voor wat globalisering betekent voor arme landen, zegt Jeffrey Sachs in Die Zeit. En dat terwijl ,,onze welvaart afhangt van de manier waarop globalisering functioneert''. De bekende Harvard-econoom betoogt dat de gevolgen van de voltreffer op Manhattan afhangen van de vraag in hoeverre we kans zien de globale infrastructuur intact te houden. Dat kan volgens hem alleen als ,,we de militaire reactie op een verstandige manier beperken en door middel van diplomatie de olieprijzen in toom houden''. Verder wordt het volgens Sachs hoog tijd dat de rijke landen bij de volgende wereldhandelsronde laten zien dat ze armere landen willen helpen, of het nu gaat om de strijd tegen aids, recht op arbeid of toegang tot goedkope medicijnen.

Als het al de bedoeling van de terroristen is geweest om met hun wandaad Amerika de ogen te openen voor het onrecht in de wereld, dan heeft hun boodschap bij Sachs in ieder geval doel getroffen.

Foreign Affairs

De Afrikanen mogen dan wel vol verlangen uitzien naar goedkope medicijnen tegen aids, maar laat ze eerst maar eens leren veilig of helemaal niet te vrijen. Dat is de boodschap van Foreign Affairs aan de derdewereldlanden. Het blad zet zich af tegen ,,de alliantie van consumentengroepen, milieu- en mensenrechtenactivisten, vakbonden, en sociale beleggers'' die grote bedrijven het leven zuur maken met hun kruistocht tegen onethisch gedrag. Het beschrijft verontwaardigd hoe de Zuid-Afrikaanse regering de Amerikaanse geneesmiddelengigant Merck met behulp van de publieke opinie preste om aids-geneesmiddelen te leveren aan ontwikkelingslanden, tegen kostprijs wel te verstaan. En minder winst is minder research ten behoeve van toekomstige lijders aan dodelijke ziektes in ontwikkelingslanden, aldus het blad.

Börse on Line

Koop maar aandelen Procter & Gamble, adviseert Börse on Line. De producent van o.a. Ariel zal volgens het blad de komende jaren een winst halen van minstens vijf procent per jaar. De concurrent van Unilever zal ook profiteren van de lagere dollarkoers. Een andere aanrader is het energiebedrijf E.ON. Volgens het blad steeg het bedrijfsresultaat de eerste helft van dit jaar met 3,7 procent. En de vooruitzichten op nog betere resultaten zijn gunstig omdat de elektriciteitsprijzen al enkele maanden niet meer zakken.

Red Herring

Het kan verkeren. Maakten we ons deze zomer nog ongerust over een explosie van elektriciteits- en brandstofprijzen, schrijft Red Herring, nu wringt de OPEC, de organisatie van olie exporterende landen, zich in allerlei bochten om de prijs van de olie niet verder te laten dalen dan 22 dollar per vat. Maar dat zal niet zo blijven. Het blad voorziet dat de olieprijs verder zal dalen, dat de kloof tussen vraag en aanbod kleiner zal worden, en dat de prijzen over twee jaar alsnog zullen exploderen. Volgens het blad moeten we er niet op rekenen dat de markt stabiel wordt.

New York Review of Books

Stabiliteit. Daar weten de Russen alles van, sinds ze in 1992 de prijzen liberaliseerden en de staatsbedrijven privatiseerden. Robert Cottrell beschrijft in de New York Review of Books hoe de Russen onder leiding van Jeltsin kennis maakten met de werking van de markt. Politiek is de privatisering een succes, omdat de terugkeer tot de planeconomie onvoorstelbaar is geworden. Maar economisch is ze een ramp wegens de forse daling van de productiviteit.

Fortune

,,Ik heb niet het idee dat de markt er zonder de aanslag op het World Trade Center veel anders voor zou staan dan nu het geval is.'' Warren Buffett, de grote belegger die nooit geloofd heeft in de hightech-zeepbel, is aan het woord in Fortune. Zijn advies aan kleine particuliere beleggers is dan ook: ,,Wat u dacht over de aandelenmarkt voor de aanslag gebeurde zou u nu ook moeten denken. Want wat er is gebeurd heeft de productiviteit van de Amerikaanse werknemer niet veranderd. Het heeft dus ook geen verandering gebracht in mijn gevoel voor wat ik voor een onderneming wil betalen.''

    • Herman Frijlink