Bestuur CDA

Het dagelijks bestuur van het CDA functioneerde de afgelopen weken op het niveau van de plaatselijke sportvereniging, waarbij het volledig uit het oog verloor dat er naast de mening van een aantal dagelijks bestuursleden ook nog nadenkende leden bestaan.

Daarenboven zijn er de media. Die vallen niet te bespelen en hadden het plan van het dagelijks bestuur door.

Volstrekt overbodig en amateuristisch is Jaap De Hoop Scheffer beschadigd. Daarenboven is Marnix van Rij enthousiast gemaakt om een revolutie te ontketenen. Koppen als `Van Rij treedt af' en `Steun voor Van Rij' werden door het dagelijks bestuur de media ingestuurd.

Toen het plan in duigen viel, en nadat het dagelijks bestuur had geroepen `De koning is dood (De Hoop Scheffer), lang leve de koning (Van Rij)', bleef Balkenende als koning over.

Met trots presenteerde mevrouw Kerkhofs-Mos, vice-voorzitter van het dagelijks bestuur, de nieuwe leider. Daar voegde zij meermalen aan toe dat de keuze voor Balkenende unaniem was geweest.

Ironisch, nu de ontstane crisis en de verdeeldheid mede door haar was veroorzaakt. Twee weken ervoor presenteerde zij immers als voorzitter van de vertrouwenscommissie De Hoop Scheffer als de nummer een op de lijst, een week daarna presenteerde zij Van Rij als de onbetwiste nummer een en twee dagen daarna: Balkenende, unaniem op nummer een...

Als dit dagelijks bestuur met deze vice-voorzitter (nog) enig gevoel voor verhoudingen zou hebben gehad was zij maandag jl. met het schaamrood op de kaken afgetreden, na dit bestuurlijk spoor van vernielingen.

    • Mr E.T. van den Hout
    • Voorzitter Cda Dertigersgroep