Balkenende nieuwe politiek leider CDA

Jan Peter Balkenende (45) is gisteravond aangewezen als de nieuwe politiek leider van het CDA. Nadat de fractie hem gisterochtend unaniem had gekozen als opvolger van fractievoorzitter Jaap de Hoop Scheffer, werd hij 's avonds door het CDA-partijbestuur ook als enige kandidaat voor het lijsttrekkerschap naar voren geschoven. Met de aanwijzing van Balkenende lijkt een einde gekomen aan de leiderschapscrisis in het CDA, die afgelopen donderdag naar buiten kwam met het onverwachte aftreden van partijvoorzitter Marnix van Rij.

Het CDA-partijbestuur had gisteravond in een Hilversums hotel vier uur nodig om het eens te worden over een vervanger voor de zaterdagavond teruggetreden kandidaat-lijsttrekker De Hoop Scheffer. Ook Van Rij had zich zondagavond voor die functie kandidaat gesteld, maar hij verbond daaraan de voorwaarde dat er ten minste twee andere kandidaten moesten zijn tussen wie de partijafdelingen konden kiezen.

Balkenende liet bij zijn aantreden als fractievoorzitter aan het begin van de middag al weten zo'n ,,meervoudige voordracht'' af te wijzen, omdat hij van mening was dat deze de verwarring in de partij alleen maar groter zou maken.

Nadat Van Rij 's avonds in een schriftelijke verklaring aan het bestuur zijn kandidatuur weer min of meer had ingetrokken, lag de keus voor Balkenende voor de hand. De kandidatuur van de Brabantse gedeputeerde Van Geel, de afgelopen dagen ook regelmatig genoemd voor het lijsttrekkerschap, kwam uiteindelijk niet meer aan de orde.

Volgens vice-voorzitter Kerkhof-Mos van het dagelijks bestuur kreeg Balkenende unanieme steun van het partijbestuur. Ze roemde zijn parlementaire ervaring en zijn kwaliteiten als debater. Ze ontkende dat het dagelijks bestuur vorige week nog liever Van Rij als lijsttrekker had gehad. ,,De heer Van Rij was na zijn verklaring van hedenavond niet meer beschikbaar.''

Op de vraag of ze er geen spijt van heeft dat het CDA in een paar dagen tijd met De Hoop Scheffer en Van Rij twee waardevolle mensen is kwijtgeraakt, antwoordde zij: ,,Er is geen sprake van spijt en geen sprake van een ommezwaai. Ik ben blij dat er nu een unaniem gesteunde kandidaat-lijsttrekker naast me zit.'' [Vervolg CDA: pagina 2]

CDA

Bestuur ziet geen reden tot aftreden

[Vervolg van pagina 1] Kerkhof verklaarde geen reden te zien om af te treden. Het functioneren van het dagelijks bestuur wordt nog wel geëvalueerd.

Balkenende zei blij te zijn met het unanieme vertrouwen van het partijbestuur. ,,Het gaat er nu om te werken aan het herstel van vertrouwen van de kiezer. We moeten nu niet terugkijken, maar een nieuwe start maken, ook met de verhoudingen tussen de partij en de fractie, want dit was me het weekje wel''. Volgens Balkenende staat hij voor een moeilijke klus. ,,Maar ik loop niet weg voor mijn verantwoordelijkheid. Ik sta voor de christen-democratische idealen in de politiek. Ik ben bereid daarvoor te doen wat nodig is.''

Balkenende gaf toe dat het CDA de afgelopen week `schade' heeft opgelopen. Hij wilde echter niet speculeren over het aantal Kamerzetels dat de partij kan hebben verspeeld. Kerkhof gelooft niet dat de crisis haar partij zetels zal kosten.

Balkenende is sinds 1998 lid van de Tweede Kamer en treedt sindsdien op als financieel woordvoerder voor de CDA-fractie. Begin dit jaar koos de fractie hem als vice-fractievoorzitter.

Uit protest tegen de handelswijze van het partijbestuur besloot Hans Hillen, vertrouweling van De Hoop Scheffer, af te treden als fractiesecretaris. Ook Jack de Vries, woordvoerder van de oud-fractievoorzitter, maakte gisteren bekend dat hij die functie neerlegt omdat hij ook beschadigd zou zijn door de bestuurscrisis. Zaterdag, tijdens de bestuursvergadering die leidde tot het opstappen van De Hoop Scheffer, werd De Vries in verband gebracht met het uitlekken van een vervalst rapport waaruit de impopulariteit van De Hoop Scheffer zou blijken. Het CDA-partijbureau heeft aangifte gedaan.

hoofdartikel: pagina 9