Verenigde Naties: SGP mag vrouw niet uitsluiten

De Verenigde Naties (VN) hebben de Nederlandse regering op de vingers getikt, omdat de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) geen vrouwen als gewoon lid van de partij wil inschrijven. Dit weekeinde is hierover een rapport naar buiten gekomen van het VN-Comité ter Bestrijding van Discriminatie van Vrouwen (CEDAW). Het comité draagt Nederland hierin op ten spoedigste een einde te maken aan de uitsluiting van vrouwen door de SGP. De regering zou een wetswijziging moeten doorvoeren op grond van een in 1989 door Nederland geratificeerde conventie.

In een eerste reactie laat staatsecretaris Verstand (emancipatiezaken) weten niets te te voelen voor een wetswijziging, omdat dat al snel zou neerkomen op een verbod van de SGP. De bewindsvrouw is ervan overtuigd dat ,,deze zaak zich binnen de democratie oplost''.

SGP-partijvoorzitter W. Kolijn vindt het verstandig van de staatssecretaris om de positie van de vrouw binnen de SPG niet via de wet te willen veranderen. ,,Het is gevaarlijk dat zo'n lichaam als de VN met zo'n grove kam op zo'n afstand kan oordelen. Op deze manier kan de VN onze godsdienstvrijheid aantasten'', aldus Kolijn.

De Staatkundig Gereformeerde Partij laat vrouwen alleen toe als buitengewoon lid. Ze zijn uitgesloten van bestuurlijke en vertegenwoordigende functies. Kolijn: ,,Vrouwen zijn gelijkwaardig aan mannen, ze vervullen slechts andere maatschappelijke functies.'' Deze overtuiging is, geeft Kolijn toe, steeds moeilijker aan de buitenwereld uit te leggen.

Mevrouw Grabijn-Van Putten, die eerder bekendheid verwierf omdat zij over het SGP-beleid inzake vrouwen een klacht had ingediend bij de Commissie Gelijke Behandeling, is blij met de steun van de VN voor haar standpunt. ,,De reactie van Verstand verbaast mij. Het is makkelijk om dat zo even af te doen, als je er zelf geen last van hebt''. Grabijn-Van Putten vindt het merkwaardig dat de regering de VN-conventie niet wil nakomen op dit punt. ,,Vóór 1997 was het statutair in de SGP voor vrouwen wel mogelijk om partijlid te worden. De bijbel is sindsdien niet veranderd.''

Grabijn-Van Putten gaat door met haar acties in de SGP, kondigt ze aan. Op 6 november van dit jaar doet de Commissie Gelijke Behandeling uitspraak over haar klacht. Kolijn verklaart de statutenwijziging uit 1997 uit het feit dat er voor die tijd nooit vrouwen waren die probeerden gewoon lid van de SGP te worden.

VN-rapportwww.nrc.nl/doc