Talibaan: wij weten waar Bin Laden zit

Terroristenleider Osama bin Laden is in Afghanistan en de Talibaan, de streng islamistische heersers van het land, weten waar. 's Werelds enige overgebleven ambassadeur van de Talibaan, gevestigd in Pakistan, heeft gisteren gezegd dat Bin Laden zich ophoudt op een geheime locatie die al meer dan twee jaar bekend is bij het regime in Kabul. Bin Laden ,,staat onder veilig toezicht'' van de Talibaan, en ,,elke handeling van hem dient te geschieden met wetenschap van het Islamitisch Emiraat Afghanistan'', aldus ambassadeur Abdul Samal Zaeef.

Het is voor het eerst dat de Talibaan openlijk melding maken van direct contact met Bin Laden. Zaeef herhaalde dat de Talibaan bereid zijn te onderhandelen over het lot van Bin Laden, wanneer de Verenigde Staten bewijs overleggen van zijn betrokkenheid bij de terreuraanval op Amerika.

De VS hebben allang de overtuiging dat de Talibaan kennis hebben van de acties van Bin Ladens terreurorganisatie Al-Qaeda. Westerse inlichtingendiensten geloven dat Bin Laden, in ruil voor miljoenen guldens aan de Talibaan, verzekerd is van een veilig heenkomen op Afghaans grondgebied. Bin Laden heeft zijn Saoedische staatsburgerschap verloren en werd eerder verbannen uit Soedan alvorens hij zich in Afghanistan vestigde.

Bin Laden en de Talibaan ontkennen betrokkenheid bij de aanslagen van vorige maand in New York en Washington. Maar de VS zeggen informatie te hebben waaruit het tegendeel blijkt. De Britse premier Blair bevestigde gisteren tegenover de BBC ,,krachtig, onweerlegbaar'' bewijs te hebben gezien dat Bin Laden achter de aanvallen in de VS zit. Hij voegde er aan toe dat het bewijs niet in zijn geheel kan worden gepubliceerd.

De Amerikaanse minister van Defensie, Donald Rumsfeld, heeft in een reactie op het Talibaan-nieuws gezegd dat hij geen aanleiding ziet de Talibaan op hun woord te geloven. ,,Een paar dagen geleden zeiden ze nog dat ze niet wisten waar hij was'', aldus Rums–feld. Die mededeling van de Talibaan veroordeelde Rumsfeld toen als ,,lachwekkend''.

Het herhaalde aanbod van de Talibaan om met de VS te onderhandelen over het lot van Bin Laden werd gisteren onmiddellijk van de hand gewezen door het Witte Huis. ,,De president heeft gezegd dat we niet in onderhandeling zijn'', aldus stafchef van het Witte Huis Andrew Card. ,,We hebben de Talibaan-regering gezegd wat ze moet doen. Ze dienen niet alleen Bin Laden uit te wijzen, maar alle handlangers van de Al-Qaeda-organisatie. Ze moeten ophouden een vrijplaats te zijn voor de opleiding van terroristen.'' [Vervolg TALIBAAN: pagina 5]

TALIBAAN

'Kans klein dat Talibaan meewerken'

[Vervolg van pagina 1] Zaeef zei dat de meningen van de VS en Afghanistan ,,zeer uiteenlopen.'' ,,Zij denken aan directe aanvallen, wij aan onderhandelingen.''

Het is onduidelijk in hoeverre Zaeefs voorstel tot onderhandeling een verandering is van het beleid in Kabul. Tegenover het Amerikaanse televisiestation CNN zei de Pakistaanse president Pervez Musharraf gisteren dat hij de kans uiterst gering acht dat de Talibaan alsnog over de brug zullen komen. ,,We zijn er niet in geslaagd hun denkbeelden over de uitwijzing van Osama bin Laden te veranderen'', aldus Musharraf.

De Amerikaanse minister van Justitie, John Ashcroft, heeft gezegd dat de kans op nieuwe terroristische aanslagen op Amerikaanse bodem groter wordt zodra de VS een vergeldingsactie beginnen. ,,Grote risico's van terreur blijven aanwezig. Die kans wordt groter wanneer wij reageren op hetgeen ons is aangedaan.''

De VS hebben gisteren een overwinning behaald door de aanvaarding door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van een resolutie die de wereldwijde bevriezing van banktegoeden van terroristische organisaties beoogt. In het Verenigd Koninkrijk werden vanochtend banktegoeden ter waarde van 60 miljoen pond (210 miljoen gulden) bevroren bij het filiaal van een Europese bank in Londen, die in verband zouden staan met het Talibaan-regime.