`Politie in gebreke bij zedenzaken'

Politie en justitie beschikken bij ingewikkelde zedenzaken niet over voldoende expertise. Hierdoor loopt het onderzoek vaak al in de eerste fase onnodige schade op. Dit concludeert de landelijke expertisegroep zedenzaken in haar eerste jaarverslag.

De expertisegroep, die politie en justitie adviseert, werd twee jaar geleden opgericht voor drie typen zeldzame, zeer ingewikkelde zedenzaken: zaken waarbij sprake is van ritueel misbruik, van `hervonden' herinneringen aan misbruik of van herinneringen die dateren van vóór het derde levensjaar. ,,Bij dit soort zaken hebben politiedistricten per definitie weinig ervaring'', zegt hoogleraar psychologie W. Wagenaar, één van de leden van de groep.

De afgelopen vijftien maanden werden 26 zaken aan de expertisegroep voorgelegd. In driekwart van de zaken werd besloten tot sepot of tot uitstel tot onbepaalde datum, vaak na een negatief advies van de expertisegroep.

In zestig procent van de zaken had de expertisegroep kritiek op de manier waarop slachtoffers en getuigen door de politie waren verhoord. Zo was het verhoor vaak ,,te slachtoffergericht, kritiekloos en quasi-therapeutisch'', werd er ,,onvoldoende doorgevraagd'' en leverde het verhoor ,,te weinig tactische, technische en juridische aanknopingspunten'' op, aldus het jaarverslag. Volgens Wagenaar zou het goed zijn als dit soort zaken in de toekomst centraal wordt onderzocht, en niet meer per politiedistrict.