NOC*NSF: systeem betalingen aanpassen

NOC*NSF gaat maatregelen nemen om het grote verschil tussen de A- en B-status van topsporters op te heffen. Daarmee hoopt de sportkoepel te voorkomen dat het bereiken van de A-status een doel op zich wordt. Een ontwikkeling waarmee Joop Alberda zeer ongelukkig is.

De technisch directeur van NOC*NSF roept binnenkort de technisch coördinatoren (contactpersonen tussen NOC*NSF en sporters, red.) bijeen voor een `brainstormsessie', waarbij gezocht wordt naar een extra regeling om het grote verval in inkomsten van sporters die hun A-status verliezen te compenseren. Dat enorme verschil is een bron van grote zorg binnen NOC*NSF.

De A-sporter heeft recht op een onkostenvergoeding van 1.000 gulden per maand, aangevuld met 70 procent van het minimumloon plus het recht op een leaseauto van NOC*NSF. Het jaarlijkse inkomen ligt tussen de 30.000 en 35.000 gulden per jaar. Atleten kunnen door die regeling fulltime sporten.

Dat geldt niet voor sporters met de B-status, die het moeten stellen met een NOC*NSF-onkostenvergoeding van 300 gulden per maand, hetgeen op jaarbasis een bijdrage van 3600 gulden betekent. Bovendien hebben zij geen recht op een auto.

Alberda vreest dat A-sporters minder goed presteren als zij zich te veel focussen op die A-status. ,,Dat belemmert het begrip `onbegrensd denken''', oordeelt de oud-volleybalcoach. ,,Een sporter die zich met het oog op de A-status tevreden stelt met een achtste plaats op een WK heeft wellicht een tweede plaats verspeeld. Dat is niet de bedoeling. Degene die goed presteert, wordt vanzelf beloond met de A-status. Overigens vallen bij verlies van de A-status het eerste jaar alleen de inkomsten weg, niet de faciliteiten. De mogelijkheid blijft aanwezig om binnen een jaar het verlies goed te maken.''

Alberda meldt dat het vergoedingensysteem als zodanig niet ter discussie wordt gesteld, omdat het in principe een goede regeling is. Er moet alleen een oplossing worden gevonden voor het probleem van de tweedeling in de sport. En daarvoor is momenteel geen geld beschikbaar.