Mislukte fusie in onderwijs kost 20 mln

De in maart dit jaar mislukte fusie in het bestuursonderwijs in Nederland heeft de vier betrokken bestuursacademies zeker 20 miljoen gulden gekost.

De bestuursacademies scholen provincie- en gemeenteambtenaren. Bovenop de 20 miljoen komt nog twee miljoen gulden, de begrote kosten voor de nog lopende liquidatie van de stichting Bestuursacademie Nederland (BAN), de landelijke organisatie die vooruitlopend op de fusie al actief was.

Volgens waarnemend directeur J. van Veghel van de Bestuursacademie Zuid-Nederland (BAZN), een van de vier fusiepartners, heeft de mislukte fusie zijn organisatie 5 tot 7 miljoen gulden gekost. Van Veghel zegt dat de drie andere academies vergelijkbare kosten hebben gemaakt voor de landelijke organisatie die nu weer wordt opgeheven. Bronnen binnen de BAN bevestigen dit. Zij wijzen er wel op dat ,,een belangrijk deel'' van de kosten voor de landelijke samenwerking niet als verloren mag worden beschouwd. Zo zijn er onderwijsprogramma's opgesteld die nog steeds gebruikt worden.

De BAN is het tweede debacle in het bestuursonderwijs in Nederland in tien jaar. In 1991 werd het Centraal Instituut voor Vorming en Opleiding Bestuursdienst in Den Haag geliquideerd, met achterlating van een miljoenenschuld die nu nog steeds drukt op de begrotingen van de bestuursacademies. De academies zijn vrijwel allemaal in eigendom van lagere overheden.

De financiële last van de recent stukgelopen fusie is gelijkelijk verdeeld tussen de vier fusiepartners. De academies in Noord- en Oost-Nederland en de Randstad zeggen de extra kosten in hun exploitatie te kunnen opvangen. De vierde partner, Zuid in Tilburg, slaagt daar niet in. Zuid verkeert al langer in financiële problemen.

Om een faillissement te voorkomen, moet Zuid financieel een beroep doen op de aangesloten gemeenten, provincies en waterschappen. Vorige maand werd bekend dat de totale schuldenlast van Zuid, inclusief fusiekosten, maximaal 24 miljoen gulden bedraagt. Dat is zes gulden per inwoner in Zuid-Nederland.

Na het mislukken van de BAN-fusie hebben de academies in Noord, Oost en Randstad besloten te blijven samenwerken. Het bestuur van de BAZN koos voor samenwerking met Fontys Hogescholen. Sinds dat besluit loopt personeel weg bij Zuid. Afgelopen weken stapten vijf stafleden van de opleidingen financiële en fiscale zaken, burgerzaken en personeel- en organisatie over naar de drie andere bestuursacademies.

Directeur F. van Luxemburg van de Bestuursacademie Oost-Nederland in Velp: ,,Het lijkt mij dat als die trend doorzet, de mogelijkheid vervalt om met Fontys te fuseren. Het personeel is het kapitaal van de organisatie. Fontys zal geen lege huls willen overnemen.''

Interim-directeur J. van Veghel van Zuid zegt nog te beschikken over veertig gemotiveerde medewerkers met ,,een knowhow waar grote behoefte'' aan is. Van Veghel: ,,Wij zijn dus voor Fontys een aantrekkelijke partner''.

    • Jaco Albertsen Joep Dohmen