Kritiek op aanpak Westerschelde

De Europese Commissie heeft scherpe kritiek op de wijze waarop Nederland de natuurschade compenseert die is ontstaan door verdieping van de Westerschelde. De genomen maatregelen zijn onvoldoende en totaal verkeerd uitgevoerd, aldus de Commissie. Als Nederland niet snel een passend antwoord op de kritiek formuleert, schakelt zij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg in. De Westerschelde is de laatste jaren met 1,80 meter verdiept, zodat supertankers naar Antwerpen kunnen varen.