Kind in `vreemd' pleeggezin goed af

Pleegkinderen zijn in een hun bekend gezin niet beter af dan wanneer ze vreemde pleegouders krijgen toegewezen. Dit blijkt uit een onderzoek van de afdeling orthopedagogie van de Rijksuniversiteit Groningen. De conclusie is strijdig met de tegenwoordig populaire formule van het zogenoemde netwerkgezin, waarin kinderen niet in een onbekend pleeggezin maar bij verwanten of kennissen worden gehuisvest. Het is voor het eerst dat in een wetenschappelijk onderzoek beide typen pleeggezin zijn vergeleken.