Berlusconi: verkeerd begrepen over islam

Waar zou u willen leven, vroeg de Italiaanse premier Sivio Berlusconi vrijdag in het parlement, als u moest kiezen tussen ,,de grote democratie Amerika en een gewelddadige theocratie die vrouwen het zwijgen oplegt en van mannen scheidt en die terreur predikt in naam van een religie?''

Dat was, zei Berlusconi, wat hij woensdag eigenlijk had bedoeld toen hij zei dat het Westen beter was dan de islamitische landen, waarvan sommige in de middeleeuwen zijn blijven steken. En dat het slechts een kwestie van tijd was voordat ze dat daar ook zouden begrijpen. De islamitische wereld zal verwestersen, zei Berlusconi ook nog, zoals dat met de communisten is gebeurd.

De halve wereld viel de volgende dag over de Italiaanse premier heen. Arabische landen eisten excuses, sommige Europese landen noemden de uitspraken ,,gevaarlijk'' of op zijn minst ,,cultuur-historisch onjuist''. De Amerikanen wilden liever geen oordeel geven, maar herinnerden er wel aan dat Bush had gezegd dat de islam een vredelievende religie is.

Berlusconi heeft zich inmiddels – voorzichtig – geëxcuseerd. ,,Het spijt me dat sommige van mijn woorden, die verkeerd werden geïnterpreteerd, mogelijk pijnlijk waren voor mijn Arabische en islamitische vrienden'', hield de premier de parlementariërs voor.

Daarna ging hij onmiddellijk in de aanval. Het was de oppositie die hem probeerde op te hangen aan één woord, niet meer dan één woord. Welk woord dat was, liet hij in het midden, maar het kan nauwelijks iets anders zijn geweest dan de term ,,superieur'', die Berlusconi gebruikte in zijn vergelijking tussen de christelijke en de islamitische wereld. ,,Ik zal doorgaan met mijn poging om eerlijk te zijn'', zei Berlusconi. ,,Als ik aan één woord moet worden opgehangen, dat uit zijn context is gehaald, in ruil voor de vrijheid om te zeggen wat ik denk en wat de meerderheid van de Italianen denkt, hang me dan maar op.''