Bedrijfsmatige aanpak

Je moet als partijvoorzitter wel van héél goeden huize zijn om, als elke dag wel iemand tegen je zegt dat jij een véél betere CDA-leider zou zijn dan die behoudende Jaap de Hoop Scheffer, het hoofd koel te houden en voorzitter te blijven. Marnix van Rij (40) is dat niet gelukt.

Twee jaar had de fiscaal jurist Van Rij gepoogd de gelederen van het CDA – sterk gedemoraliseerd doordat de partij in 1994 voor het eerst in de oppositie terechtkwam – te `dynamiseren'. Hij schuwde daarbij geenszins de confrontatie met de zittende partij-elite, zoals bleek toen hij onlangs, zonder noemenswaardige ruggespraak met betrokkenen, aankondigde de CDA-fractie in de Eerste Kamer eveneens te willen dynamiseren.

Van Rij's bedrijfsmatige, hedendaagse aanpak leverde hem ook populariteit op: bij de jeugdbeweging CDJA, en in sommige provinciale afdelingen waar met name jongere leden er weinig voor voelden door de Haagse heren van de partij nog als willoze kiesverenigingen te worden beschouwd.

In het bedrijfsleven tellen alleen de resultaten, en toen dus de afgelopen maanden kiezersonderzoek duidelijk maakte dat – alle dynamisering ten spijt – de kiezers niet ten gunste van het CDA in beweging kwamen, besloot Van Rij tot drastische stappen, ook al was het drukwerk met de ontwerp-kandidatenlijst al de deur uit.

Ondanks enkele schijnbewegingen - zoals het terugtreden als voorzitter – is Van Rij's inzet duidelijk het lijsttrekkerschap af te pakken van Jaap de Hoop Scheffer. Eigen carrière-overwegingen spelen daarbij tevens een rol: zijn werkgever, het bureau Ernst & Young, had hem laten weten dat hij niet ten eeuwige dage part-time belastingadviseur kon blijven. En Van Rij, onlangs hertrouwd nadat zijn eerste echtgenote hem verliet voor een andere vrouw, heeft de zorg voor zes kinderen.

    • Raymond van den Boogaard