Aanslagen in VS raken ook arme landen

Mogelijk 40.000 kinderen jonger dan vijf jaar zullen sterven als gevolg van de terreuraanslagen in de Verenigde Staten op 11 september. Bovendien zullen door deze aanslagen ongeveer tien miljoen mensen extra armoede lijden.

Dit zegt president James Wolfensohn van de Wereldbank vandaag in de International Herald Tribune. De Wereldbank heeft een inventarisatie gemaakt van de economische gevolgen van de aanslagen. Het rapport daarover zou later vandaag verschijnen.

Volgens Wolfensohn beperkt het aantal slachtoffers van de aanslagen zich niet tot de doden die vielen in New York, Washington en Pennsylvania. ,,Er is nog een andere menselijke tol die grotendeels aan het zicht is onttrokken en die zal worden gevoeld in alle ontwikkelingslanden, in het bijzonder in Afrika.'' De economische fall-out van de aanslagen zal in verscheidende arme landen leiden tot stagnatie en recessie doordat export en toerisme scherp teruglopen en handelsprijzen en investeringen fors dalen. ,,Er bestaat een heel duidelijk verband tussen teruggang in economische activiteit en kindersterfte en armoede.''

De Wereldbank schat dat de aanslagen ertoe zullen leiden dat de gemiddelde economische groei in de geïndustrialiseerde landen volgend jaar ongeveer 1 procent zal bedragen. Vóór de aanslagen raamde de Wereldbank de groei in de geïndustrialiseerde landen voor dit jaar op 1,1 procent en voor volgend jaar op 2,2 procent. Van dit laatste percentage zal door de aanslagen tussen de 0,75 en 1,25 procentpunt verdwijnen.

Om de gevolgen van de aanslagen voor de wereldeconomie het hoofd te bieden moeten er volgens Wolfensohn drie dingen gebeuren: meer internationale hulp (oplopend tot circa 100 miljard dollar meer in de komende jaren), vrije toegang voor ontwikkelingslanden tot de wereldmarkt, en nauwere coördinatie van het monetaire en fiscale beleid.

Wolfensohn vestigt ook de aandacht op de noodzaak van meer sociale gelijkheid en politieke stabiliteit in de Derde Wereld. Hij wees erop dat 80 procent van de wereldbevolking maar 20 procent van het wereldinkomen heeft. ,,We moeten ons bewust zijn van die ongelijkheid, want het overwinnen van armoede staat gelijk aan het zoeken naar vrede.''