Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politie, recht en criminaliteit

Ongelukken met bromfiets afgenomen

Na de landelijke invoering van de maatregel `Bromfiets op rijbaan' in december 1999 is het aantal bromfietsongelukken met letsel sterk gedaald.

Dit blijkt uit een onderzoek van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het aantal ongevallen met letsel, waarbij een bromfiets was betrokken, daalde in 2000 met 31 procent. Het aantal slachtoffers dat hierbij was betrokken (naast bromfietsers ook fietsers en voetgangers) is met hetzelfde percentage afgenomen. In totaal nam het aantal ongevallen met letsel met 2.479 af en het aantal slachtoffers met 2.898.

De totale afname kan niet geheel worden toegeschreven aan de maatregel `Bromfiets op rijbaan'. Ook op wegen waar de maatregel nog niet is doorgevoerd, is het aantal ongevallen gedaald, met 19 procent. De daling die als een direct gevolg van de maatregel kan worden beschouwd is vijftien procent.

De maatregel is ingevoerd naar aanleiding van een praktijkproef, die uitwees dat het aantal ongevallen met de helft zou afnemen als de bromfietsen op de rijbaan zouden rijden.

Ondanks dat de afname in de praktijk minder is, is het ministerie ,,zeer tevreden'' met het resultaat. ,,De periode is te kort om conclusies te trekken, maar hieruit blijkt dat het werkt. De maatregel is ook nog niet landelijk ingevoerd en we verwachten dat het effect groter zal zijn als dat gebeurd'', aldus een woordvoerder.

Het resultaat van het onderzoek is een trendbreuk, omdat het aantal ongevallen in voorgaande jaren geleidelijk toenam. Naast de maatregel die bromfietsers verplicht op de rijbaan te rijden, hebben een aantal infrastructurele maatregelen bijgedragen aan de afname van bromfietsongelukken. Zoals het aanleggen van rotondes, het instellen van zones waar maximaal dertig kilometer per uur gereden mag worden en de nieuwe voorrangsmaatregel, waardoor fietsers en bromfietsers van rechts voorrang hebben.

Daarnaast is de controle op de uitrusting van bromfietsen, het snelheidsgedrag en de naleving van verkeersregels intensiever geworden.

Ook de Vereniging Verkeers Veiligheids Organisaties (3VO) is blij met dit resultaat, maar zij wijst erop dat het aantal dodelijke slachtoffers juist niet is afgenomen. ,,Er zijn nog te veel misverstanden in het verkeer door de nieuwe maatregel. Automobilisten houden te weinig rekening met de bromfietsen op de rijbaan'', zegt een woordvoerder van 3VO.

De vereniging denkt dat het aantal ongevallen nog meer zal dalen als de voorlichting verbeterd wordt.