Dit is een artikel uit het NRC-archief

Economie

Falend inzicht 5

Het is opvallend hoeveel commentaren en brieven de oorzaak voor de recente terreurdaden zoeken in de slechte sociale en economische omstandigheden waarin een deel van de wereldbevolking verkeert. En deze terreurdaden daarmee impliciet een zekere legitimatie geven: in wezen een marxistische analyse. Maar Osama bin Laden, en de meeste van de nu bekende leden van de zelfmoordcommando's, behoren allerminst tot de `verworpenen der aarde', evenmin als in de jaren '70 de leden van de RAF of Rode Brigades, of de Japanse sekteleden die enige jaren geleden aanslagen met gifgas op de ondergrondse deden. Ook kan de grootschalige genocide door de Rode Khmer of die op bevolkingsgroepen in het voormalige Joegoslavië niet worden afgedaan met een eenvoudige sociaal-economische verklaring. In de loop van de geschiedenis is bij herhaling aangetoond dat mensen bereid zijn elkaar te mishandelen en te vermoorden in naam van een ideologie of geloof. Iedere verklaring voor de recente terreurdaden die deze factor niet meeweegt is incompleet.