Dit is een artikel uit het NRC-archief

Politiek

Voorwaarden aan inburgercursussen voor Antillianen

Gemeenten moeten `concrete en resultaatgerichte' plannen maken als ze in aanmerking willen komen voor extra subsidie voor integratie van Antilliaanse jongeren. De gemeenten hebben nu slechts een inspanningsplicht.

Dit staat in de uitgelekte begroting voor 2002 van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Minister Van Boxtel (minderhedenbeleid) wil de gemeenten beoordelen op het aantal Antilliaanse jongeren dat integratiecursussen of een opleiding volgt. Ook wil de minister weten hoeveel van hen aan huisvesting en werk zijn geholpen. ,,De hogere eisen gelden ook voor lopende projecten,'' zegt een woordvoerder van de bewindsman. De planen zullen officieel volgende week op Prinsjesdag worden gepresenteerd.

Het gaat om de besteding van de 26 miljoen gulden die minister Van Boxtel had gereserveerd voor inburgeringcursussen op de Antillen. Van Boxtel (D66) wil dat bedrag nu in Nederland besteden, nadat de Antilliaanse overheid besloot niet mee te werken aan die 'ontmoedigingscursussen'. Volgens de Antilliaanse regering hadden die cursussen niet de bedoeling de jongeren klaar te stomen voor de Nederlandse samenleving, maar ze juist ontmoedigen om naar Nederland af te reizen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil nog niet reageren op de plannen van de minister.

De laatste jaren komen vooral laagopgeleide jongeren naar Nederland om hun uitzichtloze situatie op de Antillen te ontvluchten. Veel jongeren schrijven zich niet in bij gemeenten, waardoor ze moeilijk te traceren zijn voor gemeentelijke instanties. Omdat ze geen adres hebben, ontvangen ze geen uitkering. Vooral grote gemeenten kampen met overlast die deze jongeren, die veelal terechtkomen in de kleine criminaliteit, veroorzaken.

Forum, instituut voor multiculturele ontwikkeling, juicht de plannen van de minister toe. Rob Egberts, hoofd sectie arbeid en onderwijs: ,,Het is goed minder vrijblijvend te kijken naar integratie van Antilliaanse jongeren. Gemeenten zouden inderdaad meer kunnen bereiken als ze eens kijken naar de effectiviteit van hun beleid. En het kan misschien ook helpen als de gemeenten vooraf weten wat ze minstens moeten realiseren.''