Dit is een artikel uit het NRC-archief

Economie

Zorg Schröder om effecten globalisering

De Duitse sociaal-democratische Bondskanselier Gerhard Schröder heeft gisteren in een redevoering voor partijgenoten de tegenstanders van globalisering een hand toegestoken.

Op een conferentie van zijn partij, de SPD, over economische vraagstukken veroordeelde Schröder weliswaar de relschoppers, maar zei hij ook dat de bezorgdheid over de negatieve effecten van internationale handel en speculatieve kapitaalsstromen serieus moet worden genomen.

Onder de tegenstanders van globalisering bevinden zich volgens Schröder veel weldenkende en maatschappelijk geëngageerde jongeren. ,,Dat zijn geen gekken, dat zijn de mensen die overmorgen maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen.''

Schröder schaarde zich niet in het kamp van de critici, maar wees er wel op dat internationale handel zowel welvaart heeft gebracht als economische ontwrichting in sommige ontwikkelingslanden.

Schröder toonde niet alleen begrip voor het onbehagen dat de snel veranderende wereldeconomie veroorzaakt, hij zei ook zich sterk te zullen maken voor een verdere regulering van de internationale financiële markten. De suggestie van de Franse premier Jospin, die vandaag in Berlijn op bezoek komt, om belasting te heffen op kortstondige speculatieve kapitaalstromen, zou een instrument kunnen zijn om de financiële markten transparanter en beheersbaar te maken. Schröder onderkende evenwel dat er aan deze zogenoemde `Tobin-tax' wel talloze praktische bezwaren kleven.

In eigen land kampt Schröder al maanden met de roep om meer daadkracht van zijn regering om de neergaande ontwikkeling van de economie te keren. Gisteren bleek bijvoorbeeld dat de werkloosheid in Duitsland onveranderd hoog blijft. Voor het eerst sinds 1998 waren er in een maand meer werklozen dan in dezelfde maand een jaar eerder. In augustus kwam het werkloosheidscijfer op 3,789 miljoen.

Schröder heeft zich tot doel gesteld het aantal werklozen in 2002 onder de 3,5 miljoen te brengen; een onhaalbaar ideaal, zo menen politieke tegenstanders en economen.

Pleidooien van de oppositie en coalitiepartner De Groenen om meer geld uit te geven voor arbeidsmarktprojecten of een in het vooruitzichtgestelde belastingverlaging eerder door te voeren, wees Schröder resoluut van de hand. In paniekvoetbal dat de staatskas belast ziet de Duitse kanselier geen heil.