Dit is een artikel uit het NRC-archief

Politie, recht en criminaliteit

Britse justitie heroverweegt verzoek tot euthanasie

De Britse rechter heeft gisteren bepaald dat justitie opnieuw moet bekijken of een ongeneeslijk zieke vrouw euthanasie mag plegen. Een vervolgzitting zal waarschijnlijk over een maand plaatsvinden.

De 42-jarige Diane Pretty lijdt aan een zeldzame ziekte, waardoor ze haar spieren nauwelijks meer kan gebruiken. Binnen afzienbare tijd zal ze komen te overlijden. Om de spanning en het lijden dat daarmee gepaard gaat te vermijden, wil ze haar dood bespoedigen. Ze wil dat haar man Brian, met wie ze al 25 jaar samen is, haar daarbij helpt. De man riskeert daarmee een gevangenisstraf van maximaal veertien jaar, op grond van de Suicide Act uit 1961, die hulp bij zelfdoding verbiedt – ook voor artsen.

Vorige maand had openbaar aanklager David Calvert-Smith geweigerd de man te vrijwaren van strafvervolging. De vrouw besloot dit aan te vechten, daartoe gesteund door de Britse mensenrechtenorganisatie Liberty en de Voluntary Euthanasia Society, de Britse vereniging voor vrijwillige euthanasie. De advocaten van Pretty vinden dat de weigering indruist tegen de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens, die sinds vorig jaar is opgenomen in het Britse recht middels de Human Rights Act. Het is de eerste keer dat het recht op sterven wordt geclaimd op basis van deze nieuwe wet.

Rechter Silber zei gisteren overtuigd te zijn door de argumentatie van Diane Pretty's advocaten. ,,De pleidooien nopen tot een vervolgzitting'', aldus Silber. Mevrouw Pretty barstte bij de uitspraak in tranen uit. Haar man verklaarde na afloop van de zitting dat ,,het geheel haar beslissing was. Ik heb hierin geen stem gehad. Ze vecht voor het recht zelf het moment te kiezen waarop ze wil sterven''.