Versoepeling WAO-boete werkgevers

Werkgevers die aantonen dat zij er niets aan kunnen doen dat hun werknemer arbeidsongeschikt is geraakt, hoeven straks niet meer een extra WAO-premie voor hen te betalen. Staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) stelt deze versoepeling van de WAO-regeling vandaag voor aan het kabinet.

Dat hebben bronnen in Den Haag bevestigd. Als het kabinet hiermee instemt en de Raad van State geen bezwaar heeft, kan de wijziging volgend jaar ingaan.

Vanaf 1998 betalen werkgevers een hogere WAO-premie als zij meer werknemers in de WAO hebben. Ook moeten zij het eerste jaar het loon van de zieke werknemer doorbetalen. Het kabinet had de werkgevers financieel verantwoordelijk gesteld om de WAO betaalbaar te houden en hen te stimuleren voor goede arbeidsomstandigheden te zorgen.

In Nederland zitten ongeveer een miljoen mensen in de WAO, veel meer dan in andere landen.

De ondernemer komt straks alleen onder de hogere premie uit als die erin slaagt een derde aansprakelijk te stellen voor de arbeidsongeschiktheid. Dat kan bijvoorbeeld bij verkeersongelukken.

Nu probeert ook het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Lisv) elk jaar al in duizenden gevallen de WAO-uitkering terug te vorderen van degene die de arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt. Voortaan hoeven werkgevers niet meer op het Lisv te wachten, maar kunnen zij zelf aan de slag gaan.

Eerder deze zomer besloot het kabinet dat grote bedrijven voortaan openbaar moeten laten maken hoeveel werknemers arbeidsongeschikt zijn.

Uit cijfers van de uitvoeringsorganisatie GAK bleek begin dit jaar dat 24 grote ondernemingen goed zijn voor bijna 20 procent van de nieuwkomers in de WAO.