`Schuld is zwakte van VendexKBB'

Het financiële beoordelingsbureau Standard & Poor's heeft de kredietwaardigheid van Vendex KBB voor de lange termijn als BBB-minus aangemerkt. S&P onderstreept in zijn rapport de leidende positie van het concern op de Nederlandse detailhandelsmarkt van niet-voedingsmiddelen, maar noemt het financiële profiel van Vendex KBB bescheiden. De schuldenlast is enigszins een zwak punt, zo beargumenteert S&P de zogenoemde rating, een soort rapportcijfer. De hoogste rating is AAA.