Remkes: Bouw van nieuwe woningen beneden peil

Staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting) wil dat er op korte termijn weer meer woningen worden gebouwd. De productie is sinds 1994 gestaag gedaald van 94.000 tot 71.000 in 2000. Naar schatting zullen er dit jaar nog maar 55.000 nieuwe woningen beschikbaar komen. Remkes heeft met gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars en bouwers een `task force' in het leven geroepen die in december aan moet geven welke maatregelen nodig zijn om de bouw op het vereiste niveau (geschat wordt dat jaarlijks 100.000 nieuwe woningen nodig zijn) te brengen. De productiedaling is onder meer het gevolg van de vraag naar grotere en betere woningen (waarvan de bouw meer tijd vergt), lange toestemmingsprocedures (die vaak ook worden vertraagd door bezwaren van burgers) en gebrek aan capaciteit bij zowel bouwers en toeleveranciers als gemeenten.