Ramsj

Eamon Duffy: Heiligen en zondaars. Gebonden, Ten Have 1997, van ƒ93,50 voor ƒ35,00. Donner Rotterdam.

In zes hoofdstukken vertelt Duffy de geschiedenis van het pausdom, van Petrus tot J.P. II. Hij geeft geen aaneenschakeling van biografieën, maar behandelt in perioden van gemiddeld driehonderd jaar de belangrijkste ontwikkelingen. Met eindnoten, een register en diverse bijvoegsels.

Eveneens bij Donner: Peter Calvocoressi Wie is wie in de bijbel (van ƒ39,50 voor ƒ12,50). Tussen de korte, alfabetisch gerangschikte biografietjes duikt ook Petrus weer op. Geïllustreerd.

    • Ewoud Sanders