Pas verschenen: Non fictie

Tzvetan Todorov: De onvoltooide tuin. Het humanistische denken in Frankrijk. Vertaald door Frans de Haan. Atlas, 382 blz. ƒ49,90

Tzvetan Todorov maakt de winst- en verliesrekening op van het humanistische gedachtegoed dat het Franse denken beheerste vanaf de renaissance. Aan bod komen filosofen als Montaigne, Descartes, Rousseau en Montesquieu, alsmede de hamvraag of het humanisme voldoende antwoord biedt op de menselijke `behoefte aan enthousiasme'.