Parlement Skopje behandelt akkoord

Het Macedonische parlement begint vandaag met de behandeling van de hervormingen die zijn vervat in het vredesakkoord van Ohrid en die beogen rechten van de Albanese minderheid te verbeteren.

Het groene licht kwam gisteren van president Boris Trajkovski. Het parlement had eerder laten weten de hervormingen pas te willen bespreken als het Albanese rebellenleger UÇK een derde van zijn wapens heeft ingeleverd aan de NAVO-strijdmacht in Macedonië. De bevelhebber van de NAVO-operatie Noodzakelijke Oogst kon Trajkovski gisteren melden dat de NAVO nu 1.450 wapens van het UÇK heeft ingenomen, van de 3.300 die het UÇK heeft beloofd te zullen afstaan. Hoewel aan Macedonische zijde scepsis bestaat over het aantal wapens dat het UÇK bezit, en over de kwaliteit van de ingeleverde wapens, uitte Trajkovski zich gisteren toch tevreden.

Het parlement zal de hervormingen – waarvoor de grondwet moet worden gewijzigd – een voor een behandelen, maar pas definitief stemmen over het totale pakket als de wapeninzameling is afgesloten. Dat moet op 26 september gebeuren. Op 29 september moet het parlement het pakket hervormingen ratificeren.

Of alle hervormingen – over onder andere de erkenning van het Albanees als tweede taal in gebieden van de minderheid en over de toelating van duizend Albanezen tot de Macedonische politiemacht – worden aangenomen, is niet zeker, ook al hebben de grote partijen zich alle achter het verdrag van Ohrid geschaard. Diplomaten in Skopje menen dat de uitkomst van het parlementsdebat vooral afhangt van de vraag of het UÇK doorgaat met het inleveren van wapens en van de vraag of het bestand het houdt.

Vooral bij de grootste Macedonische partij, de nationalistische VMRO van premier Ljubco Georgievski, bestaan grote bezwaren tegen de concessies aan de Albanese minderheid waartoe in Ohrid is besloten. Het grote probleem van de `haviken' is echter volgens de diplomaten dat zij geen `Plan B' hebben: er is voor het akkoord van Ohrid geen alternatief buiten een voortzetting en uitbreiding van de oorlog.

Honderden Macedonische nationalisten hebben gisteren bij het parlement in de hoofdstad Skopje geprotesteerd tegen het akkoord van Ohrid, de concessies aan de Albanezen en de rol van de NAVO in Macedonië. Ze zwaaiden met Macedonische vlaggen en droegen spandoeken met de tekst `NAVO en VS: verlaat Macedonië'. Ook eisten ze het aftreden van de regering van nationale eenheid.