Kamer wil hoorzitting over ESF-geld

Op initiatief van de VVD zal de Tweede Kamer een hoorzitting organiseren over de affaire rond de te veel uitgekeerde gelden uit het Europees Sociaal Fonds.

Een Kamermeerderheid van VVD, CDA en D66 vindt dat het rapport van oud-Rekenkamervoorzitter H. Koning, dat maandag openbaar werd, lang niet alle vragen in de ESF-zaak bevredigend heeft beantwoord. Deze partijen willen dat Kamerleden tijdens de hoorzitting betrokkenen direct kunnen ondervragen. Ook de rol van ex-minister Melkert, door Kok deze week aangewezen als zijn opvolger aan de top van de PvdA, zal in de hoorzitting weer aan de orde komen.

,,Wij willen een hoorzitting om enkele specifieke punten op te helderen'', aldus VVD-woordvoerder Henk Kamp. ,,Het gaat bijvoorbeeld om de vraag of ESF-geld nu wel of niet door Arbeidsvoorziening voor de eigen organisatie is gebruikt.''

Deze zomer verklaarden in deze krant vier vertegenwoordigers van de sociale partners dat in de jaren '90, in strijd met Europese regels, ESF-geld is gebruikt om bezuinigingen op Arbvo te verzachten. Volgens hen gebeurde dit met medeweten van toenmalig minister Melkert van Sociale Zaken.

De opgeluchte reactie van Melkert, begin deze week, op het rapport van Koning, noemt Kamp nu ,,voorbarig''. De VVD wil in eerste instantie leden van het bestuur van Arbeidsvoorziening oproepen en hun om opheldering vragen. Bij de hoorzitting kan de Kamer betrokkenen niet onder ede ondervragen, zoals bij een parlementaire enquête.

De Europese Commissie liet eerder dit jaar weten zo'n 450 miljoen gulden terug te eisen van Nederland, voor ten onrechte uitgekeerde ESF-gelden. Rapporteur Koning zei maandag dat Nederland niet meer dan 70 miljoen gulden hoeft terug te betalen.

Mocht alsnog blijken dat van zulk ongeoorloofd gebruik sprake geweest is, dan komt ook de vraag van de politieke verantwoordelijkheid daarvoor weer in beeld. De VVD is vooralsnog niet van plan Melkert, een van de ministers die door de jaren heen verantwoordelijk waren voor Arbeidsvoorziening, voor de hoorzitting op te roepen.

CDA-leider De Hoop Scheffer betoonde zich vanochtend voorstander van een hoorzitting omdat ,,de bonnetjes'' waarop de commissie-Koning zich heeft gebaseerd ,,niet kloppen''. Ook hij wil meer weten over de precieze rol van Melkert.

Bij D66, net als de VVD coalitiepartner van Melkerts PvdA, is grote irritatie ontstaan over de grote stelligheid en haast waarmee zowel Melkert als premier Kok begin deze week hebben geprobeerd met het rapport van de commissie-Koning in de hand de ESF-zaak voor gesloten te verklaren. Volgens D66-woordvoerder Schimmel blijven er nog vragen over het optreden van Melkert als minister van Sociale Zaken.