Inspectie wil poppers alleen in apotheek

Poppers, een populaire partydrug, mogen alleen nog maar via de apotheek worden verkocht. De drug vertoont alle kenmerken van een medicijn en valt daardoor onder de Wet op de geneesmiddelenvoorziening.

Dit heeft de Inspectie voor de Volksgezondheid onlangs bepaald. De tot dusver gebruikelijke verkoop via onder andere coffeeshops en sekswinkels is daarmee verboden.

Sinds kort is het onbevoegd produceren of afleveren van medicijnen of het handelen in ongeregistreerde medicijnen een economisch delict. De Inspectie laat de komende tijd intensief controleren of de handel in de poppers buiten de apotheek inderdaad wordt gestaakt. Ook zal de douane de invoer van de drug tegengaan.

Poppers bestaan uit vluchtige stoffen, waaronder amylnitriet, waarvan inhalatie een sterk euforisch effect veroorzaakt.

Het middel wordt zowel in de uitgaanswereld als door homoseksuelen gebruikt, in het laatste geval om een krachtiger orgasme te bewerkstelligen.