`Hoofddoekjes niet in rechtbank'

Minister Korthals (Justitie) wil niet toestaan dat rechters en griffiers in de rechtbank een hoofddoekje dragen. Dit schrijft hij in een brief in reactie op vragen van de Kamerleden Halsema en Rabbae, beiden van GroenLinks, naar aanleiding van een recente zaak in Zwolle. Daar betoogde een sollicitante voor een plaats als waarnemend griffier, de 26-jarige Ayse Kabaktepe, dat zij het recht had haar hoofddoek ook in de rechtszaal te dragen.

De minister vindt dat magistraten en hun medewerkers op geen enkele wijze hun persoonlijke politieke en religieuze opvattingen actief mogen uitdragen in de rechtszaal. ,,Juist in een multiculturele samenleving is het van eminent belang dat elke justitiabele erop moet kunnen vertrouwen dat de rechter afstand neemt van persoonlijke opvattingen'', zo schrijft Korthals.

De Zwolse rechtbankpresident E. Maan oordeelde in eerste instantie ook dat de islamitische kandidaat-griffier geen recht had haar hoofddoek te blijven dragen. ,,Een hoofddoekje'', aldus Maan, ,,staat voor een religieuze overtuiging'' en neemt daardoor de onpartijdigheid weg. De Commissie Gelijke Behandeling, die zich vervolgens over de zaak boog, was het daar niet mee eens. Zij oordeelde dat de kledingvoorschriften van de rechtbank indirect discriminerend zijn voor moslims die uit geloofsovertuiging een hoofddoek dragen. ,,En discrimineren op grond van levensovertuiging mag nu eenmaal niet'', zo stelde A. Hendriks, een lid van de commissie. Oordelen van de commissie zijn overigens niet bindend.

Korthals onthoudt zich in zijn brief van commentaar op de Zwolse zaak. Hij stelt dat het aan de rechtbank is om daarover in alle onafhankelijkheid te beslissen. De betrokken kandidaat-griffier heeft zich overigens sinds het oordeel van Maan niet opnieuw tot de Zwolse rechtbank gewend, zo laat hij weten.

Een woordvoerder van de Turkse Studenten Unie Nederland betreurt het besluit van Korthals. ,,We leggen ons hier niet bij neer. Je kunt niet een hele groep in haar toekomstperspectief beperken.'' Het argument dat een hoofddoekje ten koste gaat van de neutraliteit noemt ze relatief. ,,Moet een donkere rechter zich dan wit poederen?''

Minister Korthals is van plan met een expliciete wettelijke regeling van kledingvoorschriften te komen. Zo wil hij in de toekomst onduidelijkheden voorkomen.