Boeren mogen gif voorlopig niet gebruiken

Twee chemische stoffen die als basis dienen voor 25 bestrijdingsmiddelen in de landbouw mogen per 13 september niet meer worden gebruikt. Dat heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven gisteren bepaald.

De stichting Natuur en Milieu had dat geëist wegens de schadelijke gevolgen voor het milieu. Uit onderzoek zou bovendien blijken dat de stoffen, chloorpyrifos en maneb, kunnen leiden tot kanker en verstoringen in de hormoonhuishouding en het zenuwstelsel.

Eerder bepaalde het College Toelating Bestrijdingsmiddelen dat de stoffen verboden zouden zijn vanaf 1 januari 2003. Tot die tijd mochten de voorraden worden opgebruikt. De rechter heeft dat besluit nu geschorst.

Landbouworganisatie LTO Nederland reageert teleurgesteld op de uitspraak, die er volgens een woordvoerder toe leidt dat ,,een kleiner aantal resterende middelen steeds vaker'' moet worden gebruikt voor de bestrijding van ziekten. Chloorpyrifos bestrijdt onder meer de uienvlieg en insecten die in graslanden leven. Maneb wordt gebruikt om schimmels te voorkomen, onder meer phytophtora in aardappels.

De stichting Natuur en Milieu heeft goede hoop dat de schorsing wordt omgezet in een verbod.