Vermeend positief over Amsterdam

Minister Vermeend van Sociale Zaken heeft positief gereageerd op het plan van aanpak van de Amsterdamse Sociale Dienst om de achterstanden op korte termijn weg te werken. De dienst heeft ,,alle aanwijzingen opgevolgd'', aldus een woordvoerder van Vermeend. De minister zal de uitvoering van het plan ,,nauwlettend volgen'' en houdt onverkort vast aan de door hem gestelde termijnen. Voor 1 januari 2002 zullen volgens de gemeente Amsterdam 100.000 dossiers met mogelijke belastingfraude zijn onderzocht. De afwikkeling daarvan is voor 1 mei 2002 afgerond. Dan zullen ook alle 40.000 sollicitatieplichtige bijstandsgerechtigden een banenmarkt hebben bezocht. Daar worden zij beoordeeld op hun mogelijkheden om te gaan werken, en zo mogelijk in contact gebracht met werkgevers.