Utrechtse wethouder cultuur blijft

Leefbaar Utrecht heeft haar zware kritiek op de Utrechtse cultuurwethouder Kees Verhoef ingeslikt. In een acht uur durend raadsdebat gisteravond kreeg de partij van Henk Westbroek geen bijval van andere partijen om Verhoef tot aftreden te dwingen.

Op 23 juli van dit jaar schreven Westbroek en Broos Schnetz, respectievelijk fractievoorzitter en partijleider van Utrechts grootste partij Leefbaar Utrecht, vanaf hun vakantie-adres een brief aan de wethouder waarin ze hem verzochten op te stappen. Zijn nog niet aan de gemeenteraad gepresenteerde bezuinigingsvoorstellen bestempelden zij als `broddelwerk'.

Dit voorjaar stemde de Utrechtse gemeenteraad in met een bezuiniging van 1,8 miljoen gulden op de cultuursector. In een concept-voorstel, bedoeld voor het college van B&W, gaf Verhoef aan te willen bezuinigen op de juist door Leefbaar Utrecht geïntroduceerde `Culturele Zondagen' en op poppodium Tivoli. Het voorstel belandde via de Leefbaar Utrecht-wethouders bij de fractie van de stadspartij. Daarop ondernamen Westbroek en Schnetz zonder medeweten van de coalitiepartijen actie en maakten zij hun brief aan Verhoef openbaar.

Inzet van het debat gisteravond was niet de kwaliteit van de cultuurpolitiek van Verhoef, maar de toelaatbaarheid van het initiatief van Leefbaar Utrecht. Fractievoorzitter R. Giesberts (GroenLinks) bestempelde de daad als `ouderwetse lasterpolitiek'. Hij constateerde dat de Leefbaar Utrecht-wethouders oncollegiaal hadden gehandeld door het initiatief van Westbroek en Schnetz toe te laten. Wethouder T. Gispen van de stadspartij zei daarop niets te hebben geweten van de brief. Bovendien bleek de berekening waarop de kritiek van Leefbaar Utrecht was gestoeld onjuist.

,,Als je hoort dat een wethouder met een bezuinigingsvoorstel komt dat niet spoort met het collegeprogramma, moet je ingrijpen'', zei Westbroek. ,,Daar is niets onfatsoenlijks aan. Dit is niet de wethouder die deze stad verdient.'' De fractie besloot – ondanks eerdere dreigementen – geen motie van wantrouwen in te dienen, omdat dat zou kunnen leiden tot een collegecrisis.

GroenLinks – die te kennen gaf zelf ook moeite te hebben met de politiek van de zwalkende cultuurwethouder – betichtte Leefbaar Utrecht van opportunistische politiek. ,,Dit is slappe hap'', riep fractievoorzitter Giesberts. ,,Een brief sturen op hoge poten en vervolgens geen politieke consequenties trekken, een knoeper van een blunder.'' De partij riep het college op stelling te nemen tegen `leugen, bedrog en intimidatie.' Verhoef gaf toe gekwetst te zijn, maar volgens hem was er geen sprake van een vertrouwensbreuk tussen hem en Leefbaar Utrecht. Hij wil de komende maand met een voorstel proberen de sfeer in de raad te verbeteren. Lukt dat niet dan beraadt hij zich opnieuw op zijn positie.