Snel afstuderen en dan een traineeship

Studenten halen sneller hun bul en gaan dan op zoek naar een baan. Zitten be- drijven wel te wachten op die jonkies?

De eeuwige student bestaat niet meer. Daar heeft de prestatiebeurs wel voor gezorgd. Studenten worden financieel onder druk gezet om hun studie zo snel mogelijk af te ronden. Maar het bedrijfsleven zit niet te wachten op 22-jarige sollicitanten die keurig in vier jaar hun studie hebben afgerond.

,,Als wij jonge academici rekruteren, is voor ons het belangrijkste dat zij niet alleen boven hun studieboeken hebben gehangen. Jonge academici die het geweldig doen, cum laude afstuderen en zus en zo, maar geen blik over de samenleving hebben laten glijden zijn voor ons minder interessant'', vertelt Henk Bonder, persvoorlichter van oliemultinational Shell. Levenservaring, daar lijkt het om te draaien. Bonder: ,,Wij zoeken mensen die bijvoorbeeld bij een studievereniging hebben gezeten, die zaken hebben geregeld, die lid zijn geweest van de volleybalvereniging of de tennisclub. Kortom: jonge sollicitanten moeten laten zien dat ze meer kunnen dan een boek lezen.''

En studenten die naast hun studie een druk leven hebben geleid studeren meestal niet in vier jaar af. Maar dat hoeft dus ook niet, het bedrijfsleven zoekt starters die al een beetje zijn uitgeraasd en daardoor meer toe zijn aan verantwoordelijkheid. Bovendien zoekt het bedrijfsleven vaak wat oudere mensen voor de verantwoordelijke functies, omdat die vaak meer overwicht hebben.

,,Wij hadden een kandidaat die aan zijn tweede carrière begon'', vertelt Joost Schrage, manager van de Human Capital Group, het wervingsbureau van Deloitte & Touche. ,,Hij was altijd danser geweest en was op zijn dertigste begonnen aan een studie rechten. Wij hebben hem vijf jaar later geplaatst. Voor een starter was hij bejaard, maar voor het advocatenbureau was hij perfect. Juist bij een advocatenbureau is een hogere leeftijd vaak wenselijk.''

Kunnen jonge sollicitanten dan nergens terecht? Jawel, er zijn genoeg bedrijven die juist op zoek zijn naar jonge academici. Die starters moeten alleen niet direct op een leidinggevende functie rekenen – ook al zijn ze daarvoor opgeleid. ,,Ze moeten eerst gewoon maar eens aan het werk. We begeleiden ze extra en na verloop van tijd krijgen ze meer verantwoordelijkheden'', vertelt Bonder van Shell.

Deze extra begeleiding is een trend op de startersmarkt. Jonge werknemers worden in de gaten gehouden, opdat het bedrijf goed inzicht heeft in de capaciteiten van de nieuwe aanwinsten. Ze worden gecoacht of gaan in traineeship. Schrage, van de Human Capital Group: ,,Traineeship is momenteel heel populair onder starters. Het is een soort opleiding binnen het bedrijf, een soort verlengstuk van de afgeronde studie, die uitzicht geeft op ontwikkeling.'' Ofwel: meer verantwoordelijkheden.

Over het algemeen zijn de starters erg te spreken over deze tussenperiode. Het is heel wat anders om te lezen over bijvoorbeeld management, dan daadwerkelijk te managen. Tijdens rollenspelen wordt uitentreure getest of een starter genoeg bagage heeft om een project te leiden. Dit verschaft niet alleen zekerheid aan het bedrijf, maar ook aan de starter. Die komt steviger in zijn schoenen te staan.

Erik Tooren, als manager van KPMG Ebbinge verantwoordelijk voor de startersmarkt, ziet de behoefte van starters aan begeleiding passen in een bredere trend. Jonge academici willen niet meer zo snel mogelijk een topbaan, die een werkweek van zestig uur met zich meebrengt. Ze willen de tijd nemen, ook voor hun baan. Tooren: ,,Ik zie dat een nieuwe generatie zich vestigt op de arbeidsmarkt.''

Volgens Tooren heeft de yup (young urban professional) plaats gemaakt voor de flup (fun loving urban professional). Deze flup stelt zijn carrière niet langer voorop en wil meer van het leven genieten. Schrage van de Human Capital Group herkent die trend wel. ,,Jonge academici zijn steeds bewuster. Ze hebben gezien hoe hun ouders hebben geploeterd en willen dat zelf niet. Ze willen het rustig aan doen, ook leven naast het werk.''

Uit onderzoeken van KPMG Ebbinge blijkt dat jongeren meer vrije tijd willen en flexibel willen werken. Bij sommige bedrijven is die mogelijkheid aanwezig. Tooren van KPMG Ebbinge: ,,Dit noemen ze ook wel het cafetariamodel. De werknemer kan bij wijze van spreken zelf de dingen pakken die hij lekker vindt, hij kan bijvoorbeeld kiezen hoe hij zijn overuren uitbetaald krijgt: in geld, een auto, een opleiding of vrije tijd.''

Volgens Schrage van de Human Capital Group passen bedrijven die veel jonge starters aannemen zich aan op de wensen van die starters. ,,Ze hebben nog nooit gewerkt, maar willen vier dagen werken in plaats van vijf. Daarnaast eisen veel starters uitzicht op ontwikkeling.'' En dat kunnen ze ook eisen. Er is nog altijd veel vraag naar afgestudeerde economen, juristen en bedrijfskundigen.

De hedendaagse starter wil niet meteen beginnen in een functie met grote verantwoordelijkheden en dus stress. Ontspannen werken en leven, dat is het motto. En het bedrijfsleven wil de 22-jarige academici eerst levenservaring op laten doen en nog een beetje testen, voordat deze aan het grote werk mag beginnen. Elk wat wils.

    • Lisette Douma