Raadsels

Het nichtje van de hondenoppasser uit de buurt grossiert in raadsels. Bijvoorbeeld: weet jij waarom er een houdbaarheidsdatum op een potje zure room staat? Ook een raadsel, maar van een ernstiger soort, is hoe mr. H. Koning, die onderzoek deed naar besteding van subsidies uit het Europees Sociaal Fonds, kan zeggen dat hem van ,,grootschalige fraude of misbruik'' niets is gebleken, zoals De Groene Amsterdammer schrijft. En dat terwijl Koning tegelijkertijd moest constateren dat ,,een volledige reconstructie niet meer mogelijk is vanwege de gebrekkige kwaliteit van de beschikbare informatie'', zoals hij tijdens zijn persconferentie zei. Het is natuurlijk geen raadsel waarom PvdA-fractievoorzitter en oud-minister van Sociale Zaken, Ad Melkert, zich door het rapport vrijgepleit voelt. Des te groter raadsel is het dat op het Binnenhof geen stem klinkt die zegt: `wat zijn wij voor democratie waar niemand meer verantwoordelijk wordt gehouden voor gevoerd (wan)beleid?'

Nog iets raars. De Groene Amsterdammer bevat een lezenswaardig verhaal over de Oranje-propaganda via, vooral, de publieke omroep. Volgende week begint de kennismakingsronde van Willem-Alexander en Máxima met het Nederlandse volk. ,,Van de koninklijke bezoeken verzorgt de NOS 's avonds zestien samenvattingen van zo'n dertig minuten. Het reclametarief, vastgesteld door de STER, is twintigduizend gulden per dertig seconden – een gigantisch bedrag, het tarief ligt gewoonlijk om en nabij de zevenduizend gulden'', aldus De Groene Amsterdammer. Volgens het blad leert een snelle rekensom dat in september `de kennismaking' goed is voor 6,4 miljoen gulden voor de gezamenlijke publieke omroepen. Dit wetende, waarom zien de winterschema's van bijvoorbeeld de VARA en de VPRO er dan zo belegen uit? Wat doen die omroepen eigenlijk met al dat geld?

De hondenoppasser uit de buurt zit zaterdag eerste rang in het schenklokaal van Marie voor de wedstrijd Ierland-Nederland. Louis van Gaal is zijn held. Blijkens een artikel in HP/De Tijd denken de spelers anders over hun coach: ,,(...) ze hebben de pest in als Louis de wijn bij het eten afschaft en heel stipte regels en tijden oplegt. Hardop wordt het niet gezegd, maar het wordt wel gefluisterd: voor hém doen de meesten het allang niet meer. Het voordeel is een nadeel geworden, ze kennen hem te goed. Hij heeft geen grip op ze.''

Evenzo is de overheid de greep op een aantal ontwikkelingen kwijtgeraakt, aldus Ed Lof in HP/De Tijd. Die ontwikkeling kan volgens hem gekeerd worden: ,,Als we betere collectieve voorzieningen willen zonder daar te veel voor te hoeven betalen, moeten het kabinet en de Tweede Kamer zo summier en helder mogelijk vastleggen wat we eigenlijk willen bereiken. De precieze manier waarop die doelstellingen vervolgens gerealiseerd worden, kan vaak beter worden overgelaten aan particuliere toeleveranciers (...) dan aan ambtelijke of gesubsidieerde instellingen. Maar noem het geen privatisering of terugtreden,

want juist zo kan de overheid

weer greep krijgen op dingen

die haar nu boven het hoofd groeien.''

HP/De Tijd wilde graag een interview met aankomend politicus Pim Fortuyn, maar het mocht niet: ,,Ja, Elsevier heeft het me verboden. En ik kom daar op de cover!'', aldus Fortuyn, die deze week afscheid neemt als columnist van Elsevier en door dat blad geïnterviewd wordt: ,,Ik ga de politiek in uit compassie en uit commitment. Als kind had ik al een soort land voor de hele familie uitgevonden. De politiek zat toen al om me heen. Ik sta met een missie in het leven: aan de mensen in het land wil ik de samenleving teruggeven.''

Hervormd Nederland oordeelt niet mild over hem: ,,Fortuyn heeft zich als columnist ontpopt als een demagoog.'' Met Emile Ratelband heeft Fortuyn gemeen voor alles beschikbaar te blijven om zo een nog bekendere Nederlander te worden, aldus HN. Maar ook hun houdbaarheidsdatum verstrijkt ooit.

    • Anna Visser