Oud-diplomaat overleden

Oud-topdiplomaat D.P Spierenburg is dinsdag op 92-jarige leeftijd overleden. Spierenburg was na de Tweede Wereldoorlog als directeur buitenlandse economische betrekkingen nauw betrokken bij de besprekingen over het Marshallplan en had zitting in het comité dat adviseerde over de verdeling van de Amerikaanse hulpgelden.

Als regeringscommissaris voor het Europees Herstelprogramma heeft hij vanaf 1948 een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de Europese samenwerkingsverbanden. Hij was voorzitter van de Nederlandse delegatie bij de onderhandelingen over het Schumanplan die leidden tot oprichting van de voorloper van de Europese Unie, de EGKS, in 1952 werd hij vice-voorzitter van de Hoge Autoriteit van de EGKS. Ook later vervulde hij hoge functies bij de EEG. Vanaf 1971 was Spierenburg Permanent Vertegenwoordiger bij de NAVO.