Niet vies en donker

Nederlandse werkgevers hebben zich de laatste zes jaar hard moeten inspannen om goed personeel binnen te halen. Werknemers zijn kieskeuriger geworden en zijn andere eisen gaan stellen. Een baan moet tegenwoordig meer bieden dan een goed salaris en voldoende carrièremogelijkheden. Werknemers willen ruimte voor hun persoonlijke leven; na de vrouwen ontdekken ook de mannelijke hogeropgeleiden de geneugten van de deeltijdbaan.

Hoewel de grootmetaal een van de belangrijkste pijlers onder de Nederlandse industrie is, heeft de branche als werkgever geen spannend imago. Werken in de fabriek is vies en donker, zo denken veel jongeren. Ook gaat de sector nog steeds gebukt onder de massa-ontslagen in de jaren tachtig en begin jaren negentig, waardoor het beeld is ontstaan van een branche die op haar laatste benen loopt. Het tegendeel is waar, zegt Theo van der Hoven, beleidsmedewerker bij de branche-organisatie FME-CWM. ,,De werkgelegenheid in de metaalsector groeit nog steeds.'' Hij lacht erbij: ,,Maar als ik dat ergens vertel, geloven ze me nooit.''

Zonder dat de buitenwereld het heeft gemerkt, is de metaal- en elektrotechnische industrie de laatste vijftien jaar ingrijpend van karakter veranderd. De concurrentie van lagelonenlanden heeft er toe geleid dat het eenvoudige werk vrijwel allemaal uit Nederland is verdwenen. Wat is overgebleven, levert meer toegevoegde waarde op, maar vergt ook veel inzicht en zelfstandigheid van de werknemers. ,,We hebben behoefte aan mensen die in teams kunnen werken en creatief zijn'', zegt Henk Grotenhuis, hoofd afdeling arbeidsmarkt van FME-CWM.

De hogere eisen uiten zich ook in een stijgend opleidingsniveau: op dit moment heeft circa 30 procent van de werknemers ten minste een hbo-opleiding achter de rug en komt 50 procent van het middelbaar beroepsonderwijs.

De laatste jaren heeft ook de metaalsector te kampen gehad met een krappe arbeidsmarkt. Bijkomende factor is het toenemend gebruik van computertoepassingen, zowel in de machines als in de eindproducten, waardoor metaalbedrijven en ICT-ondernemingen nu op zoek zijn naar dezelfde soort werknemers.

    • Marcella Breedeveld