Nazaten slaven krijgen geen geld

De Nederlandse regering is niet bereid tot het uitkeren van herstelbetalingen aan nazaten van slaven. Dit zegt minister Van Boxtel (Grote Steden en Integratie). ,,Als regering erkennen we dat er tijdens de slavernijperiode vreselijke dingen zijn gebeurd, maar we richten onze blik op de toekomst. Het opmaken van de financiële balans hoort daar niet bij'', aldus Van Boxtel. ,,Als het debat over financiële genoegdoening wordt opengetrokken, werkt dat contraproductief voor de integratie van Surinamers en Antillianen in Nederland.''

Het onderwerp herstelbetalingen aan nazaten van slaven is een van de omstreden agendapunten op de VN-conferentie tegen racisme die morgen begint in Durban, Zuid-Afrika.

Omdat Van Boxtel daar namens Nederland zal spreken, moest er ten aanzien van de herstelbetalingen een kabinetsbesluit worden genomen. Tijdens voorbereidende besprekingen voor de conferentie hebben de landen van de Europese Unie besloten dat zij geen herstelbetalingen zullen uitkeren.

De westerse landen hebben geprobeerd het onderwerp herstelbetalingen van de agenda in Durban te weren, maar waarschijnlijk tevergeefs. Afrikaanse landen vragen van West-Europa en de Verenigde Staten niet alleen excuses voor 400 jaar slavernij, maar ook een financiële genoegdoening voor de periode waarin tientallen miljoenen de schattingen lopen uiteen Afrikanen werden weggevoerd. Ook in de VS vragen zwarte belangengroepen steeds luider om herstelbetalingen. Volgens deze groepen is de achterstandspositie van zwarten in de VS een gevolg van de slavernij.

Volgens Van Boxtel speelt de kwestie nauwelijks onder Surinamers en Antillianen in Nederland. ,,Tijdens de voorbereidingen voor het slavernijmonument heb ik met tal van mensen uit die gemeenschappen gesproken, en herstelbetalingen kwamen nooit ter sprake. Er heeft zich tot nu toe maar één kleine Surinaamse groepering bij mij gemeld met een verzoek om geld.'' Bij de onthulling van het Nationaal Monument Slavernijverleden in Amsterdam, volgend jaar, zal de regering een vorm van excuses moeten uitspreken, meent Van Boxtel. ,,Maar herstelbetalingen vinden wij als kabinet geen manier om te erkennen dat de slavernij een zwarte bladzijde in onze geschiedenis is. Bovendien brengt zoiets een ongelooflijk gecompliceerde situatie met zich mee. Wie krijgt er geld, en hoeveel? Er zijn geen directe nabestaanden. Dit is niet te vergelijken met de vergoedingen aan de joodse en de Indische gemeenschap.''