Minder strafkorting voor MKZ-boeren

Minister Brinkhorst (Landbouw) heeft opnieuw de strafkortingen verlaagd voor boerenbedrijven die aanspraak maken op vergoeding voor vee dat tijdens de mond- en klauwzeercrisis is geruimd.

Dat schrijft Brinkhorst vandaag aan de Tweede Kamer. Het totale bedrag aan opgelegde kortingen loopt daardoor terug van 5 naar 4 miljoen gulden, op een totaal van 200 miljoen aan uit te keren schadevergoeding.

Het is de tweede keer dat de minister tegemoet komt aan kritiek uit de Tweede Kamer dat hij boerenbedrijven om `futiliteiten' schadevergoeding onthoudt. Eerder verlaagde hij kortingen bij bedrijven met administratieve fouten in de dierregistratie van 35 tot 15 procent. Toen de Tweede Kamer daar geen genoegen mee nam, zegde Brinkhorst toe overleg te voeren met landbouworganisatie LTO over een aantal voorbeelden. De uitkomst van dat overleg is dat hij afziet van strafkortingen bij zeventien bedrijven, die volgens het ministerie wel gebreken hadden in het bedrijfsregister, maar voldeden aan de overige voorschriften voor identificatie en registratie van runderen. In totaal worden ruim 200 van de bijna 3.000 geruimde bedrijven gekort.